fulogoFolkeuniversitetet i Vejle


Folkeuniversitetets lokalkomite for Vejle er en gruppe lokale foreninger og offentlige institutioner, der har ønske om at drive Folkeuniversitetsvirksomhed i lokalsamfundet. Komiteen er i sin nuværende form nedsat i 2005. På årlige generalforsamlinger vælges en bestyrelse, der varetager den daglige drift og kontakt med Folkeuniversitet Syddanmarks administration, og som gennem valget tildeles ansvaret for driften med reference til enheden FUSyddanmark.

Bestyrelsen pr. 10. 9. 2021

Vagn Kjeldsen (fmd.)
Junker Stranges Vej 19
7100 Vejle
kjeldsenvagn@gmail.com
6178 5551
Karin Conradsen
Vejle Stadsarkiv
Vedelsgade 17
7100 Vejle
KARCO@vejle.dk
Ulrik Eskekilde Nissen
Vejle Bibliotek
Willy Sørensens Plads 1,
7100 Vejle
ULENI@vejlebib.dk
Knud Erik Staugaard (næstfmd.)
Ørstedsgade 64, 3.th.
7100 Vejle
k.e.staugaard@gmail.com
Poul Porskær Poulsen
Ømkulevej 25
7100 Vejle
ppp@pedersholm.dk
Jacob Jacobsen (suppl.)
Bjerlev Hedevej 2
7300 Jelling
info@gorm-den-gamle.com
Ole Due (suppl.)
oledue11@gmail.com

Sekretariat og bogholderi
Mette Fruergaard
Vejle Bibliotek
Willy Sørensens Plads
7100 Vejle
mefru@vejlebib.dk
Organisationer tilknyttet Folkeuniversitetet i Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Foredragsforeningen Forstbroderselskabet
Grænseforeningen Vejle Vesteregn
Historisk Samfund for Sydøstjylland
Kunst- og Kulturhøjskolen i Vejle
Naturhistorisk Forening for Vejle
Rosborg Gymnasium og HF
Rødkilde Gymnasium
Sammenslutningen af Lokalarkiver
Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
Vejle Bibliotekerne
Vejle Idrætshøjskole
Vejle Kommune
Vejle Kunstforeningvejle kultur
støtter Folkeuniversitetet