fulogo Folkeuniversitetet i Vejle


Hvad er Folkeuniversitetet?
Folkeuniversitetet er for alle! Det er her, du henter ny inspiration og indsigt og samtidig møder mennesker med samme interesse som dig selv.
   Vi stiller ingen krav om forkundskaber eller uddannelse - enhver der har lyst og interesse – uanset uddannelse - kan blive præsenteret for den nyeste viden.


Formål og aktivitet
Folkeuniversitetet blev etableret i København i 1898. Siden blev det landsdækkende. I dag dækkes aktiviteten af selvejende enheder knyttet til de fire universitetsbyer København, Aarhus, Odense og Ålborg, herunder lokale komiteer spredt over hele landet. Folkeuniversitetet i Vejle er knyttet til Folkeuniversitetet i Syddanmark med hovedafdeling i Odense (læs mere her).
   Folkeuniversitetets aktiviteter hører ind under Folkeoplysningsloven. De har til formål gennem folkeoplysende foredrags- og undervisningsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Alle undervisere har en uddannelses- og oftest også forskningsmæssig baggrund i de områder, de underviser i, men der lægges samtidig meget vægt på deres evne til at formidle stoffet på en måde, så det er tilgængeligt for alle.

                                                            gl logo                        nyt logo


Nyt
Ordinær Generalforsamling 22. marts 2024 kl. 11.00-12.00 på Vejle Bibliotek, studiekredslokale 1
    Dagsorden:
    1. Årsberetning 2023
    2. Regnskab 2023
    3. Valg til bestyrelsen
        På valg er Knud Erik Staugaard (ønsker ikke genvalg), Ulrik Eskekilde Nissen (villig til genvalg)
        Vagn Kjeldsen (villig til genvalg), Jacob Jacobsen (suppl.) og Ole Due (suppl.)
    4. Evt.

Referat:  
Ad 1 og 2: Se årsberetning og regnskab for 2023 her
Ad 3: Gert Hougaard Rasmussen er valgt som nyt bestyrelsesmedlem, andre på valg er genvalgt.
Ordinær Generalforsamling 20. marts 2023 kl. 10.50-11.50 på Vejle Bibliotek
    Dagsorden:
    1. Årsberetning 2022
    2. Regnskab 2022
    3. Valg til bestyrelsen
        På valg er Karin Conradsen, Poul Porskær Poulsen, Jacob Jacobsen (suppl.) og Ole Due (suppl.)
    4. Evt.

Referat:  
Ad 1 og 2: Se årsberetning og regnskab for 2022 her
Ad 3: Alle genvalgt
Generalforsamling 10. september 2021 - læs årsberetning og regnskab her.