fulogo Folkeuniversitetet i Vejle


Hvad er Folkeuniversitetet?
Folkeuniversitetet er for alle! Det er her, du henter ny inspiration og indsigt og samtidig møder mennesker med samme interesse som dig selv.
   Vi stiller ingen krav om forkundskaber eller uddannelse - enhver der har lyst og interesse – uanset uddannelse - kan blive præsenteret for den nyeste viden.


Formål og aktivitet
Folkeuniversitetet blev etableret i København i 1898. Siden blev det landsdækkende. I dag dækkes aktiviteten af selvejende enheder knyttet til de fire universitetsbyer København, Aarhus, Odense og Ålborg, herunder lokale komiteer spredt over hele landet. Folkeuniversitetet i Vejle er knyttet til Folkeuniversitetet i Syddanmark med hovedafdeling i Odense (læs mere her).
   Folkeuniversitetets aktiviteter hører ind under Folkeoplysningsloven. De har til formål gennem folkeoplysende foredrags- og undervisningsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Alle undervisere har en uddannelses- og oftest også forskningsmæssig baggrund i de områder, de underviser i, men der lægges samtidig meget vægt på deres evne til at formidle stoffet på en måde, så det er tilgængeligt for alle.

                                                            gl logo                        nyt logo


Nyt
Generalforsamling 10. september 2021 - læs årsberetning og regnskab her.

Ordinær Generalforsamling 25. marts 2022 kl. 13-14 på Vejle Bibliotek
    Dagsorden:
    1. Årsberetning 2021
    2. Regnskab 2021
    3. Vagn til bestyrelsen
        På valg er Karin Conradsen, Poul Porskær Poulsen, Jacob Jacobsen (suppl.) og Ole Due (suppl.)
    4. Evt.