fulogo Folkeuniversitetet i Vejle


Alle foredrag er arrangeret af Folkeuniversitetet eller de nævnte organisationer i samarbejde med Folkeuniversitetet.
   Husk at melde dig til i god tid (helst en uge før afholdelsen...) til de foredrag, hvor tilmelding er anført. Indtil videre er antallet af pladser i de forskellige lokaler corona-begrænset. Du vil efter tilmelding få besked, hvis der sker ændringer i arrangementet.
   Hvor der er nævnt entre, betales den ved indgang med MobilePay eller kontant (da gerne med aftalte penge). Vi kan desværre ikke tage imod kortbetaling.
   Desværre har vi i dette efterår med corona-restriktioner ingen fælles servering i pausen. Men du er velkommen til selv at medbringe kaffe eller lign.

Læs mere om Folkeuniversitetets persondatapolitik her.
Programmet kan hentes som pdf-fil.

Ekstra tilbud fra Folkeuniversitetet i Aarhus: Livestream til dig privat af udvalgte foredrag. Læs mere og tilmeld dig her: https://fuau.dk/program/livestream

Kontakt gerne Folkeuniversitetet via fu.vejle@gmail.com eller sms 6178 5551

Kalender

Mandag 31. augustSynnejysk sprog og identitetLæs mere her
Tirsdag 1. septemberDeporteret til Sprogø og LivøLæs mere her
Mandag 28. septemberEU og The Green DealLæs mere her
Onsdag 21. oktoberSund Vejle FjordLæs mere her
Mandag 26. oktoberAngelsaksernes og vikingernes erobring af EnglandLæs mere her
Tirsdag 3. novemberVandet, klimaet og landskabet  AFLYSTLæs mere her
Torsdag 12. novemberHvor er Tyrkiet på vej hen? AFLYSTLæs mere her
Tirsdag 17. novemberDødens årsagLæs mere her
Torsdag 19. novemberOFN: Rejsen ud i rummet    AFLYSTLæs mere her
Mandag 30. novemberOFN: Grønlands indlandsis    AFLYSTLæs mere her
Tirsdag 1. decemberUægte børn og ugifte forældre 1750-1850  AFLYSTLæs mere her2020logo                          genforening

(Mandag 31. august kl. 19.00
)

NB: Udsat til torsdag 25. februar 2021 kl. 19.00

Synnejysk sprog og identitet
Foredrag ved Jørn Buch, cand. phil. i historie, tidl. lektor og medarbejder ved DR

I Ha’sle bo’e di fin’, i Synnebor’ ve di gern væ’et, i Affenrå æ di li’glaj – o i Tynne ve’ di it hva’ det æ!
   Denne gamle talemåde viser, at der var forskel på sønderjyder. Men kan man tale om en særlig sønderjysk identitet i dag? Sønderjylland som region er noget særligt, og det er klart, at mange sønderjyder er anderledes end mange andre i Danmark. Nogen er tyske, og andre er meget danske, men den sønderjyske identitet er ikke medfødt, den er tillært – bevidst eller ubevidst.
   Foredraget vil komme ind på det særligt sønderjyske både omkring identiteter og mentaliteter, sprog og historie.


Arrangementet er en del af programmet Genforeningen 2020 og støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene Formål samt Folkeuniversitetet.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejlesprogoe

Tirsdag 1. september kl. 19.00

NB: Lokaleændring

Deporteret til Sprogø og Livø
Foredrag ved Henning Frandsen, journalist og historiker

Fra 1911 til 1961 husede Livø i Limfjorden en anstalt for såkaldt antisociale og kriminelle åndssvage mænd, og fra1923 til 1961 risikerede 'seksuelt løsagtige åndssvage unge piger og kvinder' at havne på Sprogø.
   Forskelle i individers, racers og klassers evner skyldtes nedarvede faktorer, mente en række indflydelsesrige mænd med den socialdemokratiske minister K. K. Steincke i spidsen i tiden efter 1. verdenskrig. Og da middelklasseforældre var skamløse nok til at føde færre børn, mens underklassen fortsat avlede mange børn, frygtede Steincke med flere, at Danmark ville blive oversvømmet af 'undermålere' og 'minusindivider', som man kaldte de uønskede mænd og kvinder.
   Derfor skulle man forhindre disse grupper i at få børn via bl. a. (tvangs)kastration og sterilisation, i første omgang dog ved at internere dem på øerne Livø og Sprogø.
   Foredraget dykker ned i udvalgte mænd og kvinders historie og navnlig deres ophold på Livø og Sprogø og sætter den i en historisk ramme med omtale af darwinisme, degenerationsteori, race- og arvehygiejne og medlidenhedsdrab.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre kr. 50 ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Tilmelding til torben@polsterbo.dk / sms 3171 0925
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
                      green deal         jespersen

Mandag 28. september kl. 19.00


The Green Deal: Har EU styrken til at gøre noget ved klima og miljø?

Foredrag ved Jesper Jespersen, dr. scient. adm., professor emer. ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

Den folkelige skepsis mod det europæiske samarbejde er stigende. Modviljen udspringer af de fortsat udeblevne resultater i EU med hensyn til at finde langsigtede og solidariske løsninger på den økonomiske krise og de stigende miljø- og klimaproblemer.
   Sådan behøver det ikke at være i fremtiden. Den nye EU-kommission har fremlagt forslag, der minder om den amerikanske præsident Roosevelt's New Deal-politik i 1930'erne. Men EU-systemet har ikke den samme politiske og økonomiske styrke, som Roosevelt havde. Spørgsmålet er derfor, om den foreslåede Green Deal for Europe er en politisk realitet eller blot 'varm luft'. For hvor skal pengene komme fra?
   Kom med denne aften, hvor professor i økonomi, Jesper Jespersen, gør os klogere på The European Green Deal og på, hvorvidt EU besidder styrken til at gøre noget afgørende for klimaet og miljøet.

Arrangementet realiseres med støtte fra Europa-nævnet.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Gratis adgang.
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com, sms 6178 5551
Arr.: EuropaNU, Folkeuniversitetet i Aarhus og Folkeuniversitetet i Vejlevejle fjord
Foto: Mads Fjeldsø Christensen
Onsdag 21. oktober kl. 19.00
NB: lokaleændring

Sund Vejle Fjord
Foredrag ved Mads Fjeldsø Christensen, biolog ved Vejle Kommune

Tilstanden i Vejle Fjord er ikke optimal i forhold til et varieret plante- og dyreliv i fjorden. Vejle Kommune er i samarbejde med Syddansk Universitet og lokale aktører i gang med forskellige restaureringstiltag, herunder udplantning af ålegræs og udlægning af muslinger mv. Hør mere om, hvorfor man er gået i gang med disse omfattende arbejder, og hvad der i øvrigt skal til, for at fjorden kommer i balance.

Arrangementet er et led i en foredragsserie om Vejle Ådal og Vejle Fjord i efteråret 2020 og foråret 2021 i samarbejde med Natur og Friluftsliv, Vejle kommune.

Sted: Lille sal, Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle (NB: ændret fra tidligere annonceret Vejle Bibliotek)
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Vejle Kommunevikinger
Nicolas Roerich, 1901: Guests from overseas
Mandag 26. oktober kl. 19.00

Angelsaksernes og vikingernes erobring af England
Foredrag ved Mads Ravn, forskningschef ved VejleMuseerne

Folkevandringen til England omkring 400-tallet fra Nordsøkysten er et spændende emne, der på mange måder minder om vikingernes togter 400 år senere. Men det har af forskningsmæssige og nationalromantiske grunde ofte været omstridt, i hvor vid en udstrækning angler, saksere og jyder kom til de engelske kyster.
   I foredraget vil Mads Ravn gennemgå bevismaterialet for en betydelig indvandring til de engelske øer ud fra et arkæologisk, historisk, antropologisk, stednavnemæssigt og sprogligt perspektiv, også med inddragelse af nye DNA-analyser. Det er hans påstand, at angelsaksernes indvandring fik meget større betydning for Englands kultur og sprog end vikingernes - en påstand, der har nået de engelsksprogede aviser i Storbritannien og Australien.
   Vores indtryk af vikingernes voldsomme indflydelse har vi fået gennem kristne krønikeskriveres klager, men måske har vikingerne blot fået en dårligere 'presseomtale' end angelsakserne.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre kr. 80 ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejleknabberup
Tirsdag 3. november kl. 19.00
Desværre AFLYST af hensyn til covid-19-smitterisiko. Foredraget søges genoptaget i vinter-forårssæsonen 2021. Følg folkeuniversitet-vejle.dk.

Vandet, klimaet og landskabet
Foredrag ved Henrik Vejre, professor i landskabsarkitektur og planlægning, Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Klima og vand har været centrale faktorer i ådalenes lange historiske udvikling. Vi hører om, hvordan nedbør og klimaændringer også i fremtiden vil sætte præg på udviklingen og skal tænkes ind i landskabsplanlægningen.

Arrangementet er et led i en foredragsserie om Vejle Ådal og Vejle Fjord i efteråret 2020 og foråret 2021 i samarbejde med Natur og Friluftsliv, Vejle kommune.

Sted: Lille sal, Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Vejle Kommuneerdogan
 Præsident Erdogan ved Osmanner-ceremoni
Torsdag 12. november kl. 19.00
Desværre AFLYST på grund af svigtende tilslutning

Hvor er Tyrkiet på vej hen?
Foredrag ved Herluf Forchhammer, cand. mag. og mag. art, lektor i historie og oldtidskundskab

Siden det mislykkede kup i Tyrkiet i 2016 har landet bevæget sig i en stadig mere autoritær retning under præsident Erdogans magtfulde lederskab. Den aktuelle politiske udvikling i Tyrkiet rejser en række, også for danskere, presserende spørgsmål. De drejer sig bl. a. om Erdogans mulighed for at bevare magtstillingen, islamiseringen af det tyrkiske samfund, forholdet til vesten, NATO og EU og Tyrkiets rolle som en regional supermagt.
   Foredraget vil både se fremad i en diskussion af mulige scenarier og bagud i tyrkisk historie til arven fra det islamiske osmanniske imperium og Kemal Atatürks sekulære og europæisk orienterede stat.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre: kr. 80 ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com, sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle                                                                heisz     doedens aarsag
Tirsdag 17. november kl. 19.00
NB: Lokaleændring

Dødens årsag
Foredrag ved Tommy Heisz, forfatter og journalist

Ved hjælp af dokumenter fra obduktioner og ligsyn bringes vi tæt på historier om aftægtsdrab, fødsler i dølgsmål, giftmord og vold. De afslører en fascinerende opfindsomhed, når det gælder om at slå ihjel, men giver os også et indblik i helt almindelige danskeres liv og daglige udfordringer. De første sager er fra begyndelsen af 1600-tallet, hvor man begynder at foretage obduktioner i forbindelse med retssager. Tommy Heisz er forfatter til flere historiske bøger, bl a. Den spanske syge (2018). Dødens årsag har han skrevet sammen med retsmedicineren Markil Gregersen.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle (i stedet for Vejle Stadsarkiv som tidligere annonceret)
Entre: kr. 80 ved indgang.
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551.
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle

Ekstra tilbud: Folkeuniversitetet i Aarhus tilbyder gratis livestreaming onsdag 25. november kl. 19.00 - 20.15:
Tommy Heisz: Coronakrisens forgænger: Den spanske syge
Tilmeld via https://fuau.dk/aarhus/program/livestream/coronakrisens-forgaenger-den-spanske-syge-livestream-med-tommy-heisz-2021-507rejse i rummet
Torsdag 19. november kl. 16.00-18.00
Desværre AFLYST af hensyn til covid-19-smitteforebyggelse på uddannelsessteder.

Rejsen ud i rummet
Foredrag ved Hans Kjeldsen, professor i astrofysik, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Hvordan kommer rumsonder og satellitter egentlig op i rummet? Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvordan anbringes de der? - Ja, det er raketvidenskab!
   Satellitter og rumsonder opsendes naturligvis ikke bare for sjov. Alle rumprojekter er opbygget til at løse et bestemt formål, og banerne, som satellitter og rumsonder er sendt op i, hænger sammen med de opgaver, en given rummission har. Hør om, hvordan en rummission designes og planlægges, og følg med ud i rummet, når vi ser nærmere på et par aktuelle rummissioner.
   Spænd sikkerhedsbæltet og gør klar til nedtællingen til dette foredrag om rumfart og raketvidenskab for begyndere!

Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle
Gratis adgang, men tilmeld dig venligst via dette link (følg anvisningerne undervejs).
Arr.: Aarhus Universitet, Rødkilde Gymnasium, Rosborg Gymnasium og HF og Folkeuniversitetet i Vejleindlandsis
Mandag 30. november kl. 16.00-18.00
Desværre AFLYST af hensyn til covid-19-smitteforebyggelse på uddannelsessteder.

Grønlands Indlandsis
Foredrag ved Nicolaj Krog Larsen, professor i kvartærgeologi, Globe Institute, Københavns Universitet og
David Lundbek Egholm, professor i geofysik, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Vi hører ofte i medierne, at Indlandsisen på Grønland smelter, og at en total afsmeltning kan føre til en global stigning i havspejlet på op til 7 meter. Men hvad ved vi egentlig om Indlandsisen? Hvor længe har den eksisteret? Hvad gemmer der sig under isen? Og hvor følsom er isen over for klimavariationer? Det er nogle af de spørgsmål, du får belyst under foredraget.
   Du får også indsigt i, hvordan Grønland så ud, før isen kom, og hvordan den har ændret Grønlands landskab og har dannet nogle af verdens mest spektakulære fjordsystemer.
   Forskerne har i de senere år løftet sløret for, hvilke hemmeligheder der gemmer sig under Indlandsisen - bl. a. har de fundet meteorkratere og kanaler på størrelse med Grand Canyon. Undersøgelserne heraf er endnu ikke afsluttet - du vil høre om, hvordan arbejdet med at datere meteorkratere skrider frem, samt hvilken effekt meteornedslagene måske havde på datidens klima.
   Hør afslutningsvis om, hvordan den globale opvarmning påvirker Indlandisen i dag, og hvad fremtiden byder på - overlever isen eller er den dødsdømt?

Sted: Rosborg Gymnasium og HF, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Gratis adgang, men tilmeld dig venligst via dette link (følg anvisningerne undervejs).
Arr.: Aarhus Universitet, Rødkilde Gymnasium, Rosborg Gymnasium og HF og Folkeuniversitetet i Vejleforladt
Frants Henningsen: Forladt. Dog ej af Venner i Nøden (1888).  AROS
Tirsdag 1. december kl. 19.00
Desværre AFLYST af hensyn til covid-19-smitterisiko.

Uægte børn og ugifte forældre 1750-1850
Foredrag ved Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker ved Rigsarkivet

Vi hører om børn, der blev født uden for ægteskab, og deres forældre - med fokus på perioden 1750-1850, hvor det kan være ganske vanskeligt at spore dem og deres historie i kildematerialet. Derfor vil en del af foredraget give gode tips og tricks til eftersøgningen af disse vanskelige aner. Først når vi ved mere om dem, kan vi nemlig begynde at finde svar på de mere komplicerede spørgsmål om deres historie. Er det fx sandt, at de uægte børn og den ugifte mor blev udstødt og hånet i lokalsamfundet?

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre kr. 50 ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Tilmelding til torben@polsterbo.dk / sms 3171 0925 
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening