fulogo Folkeuniversitetet i Vejle


Alle foredrag er arrangeret af Folkeuniversitetet eller de nævnte organisationer i samarbejde med Folkeuniversitetet.
   Husk at melde dig til i god tid (helst senest en uge før afholdelsen...) til de foredrag, hvor tilmelding er anført. Indtil videre er antallet af pladser i de forskellige lokaler corona-begrænset. Du vil efter tilmelding få besked, hvis der sker ændringer i arrangementet.
   Hvor der er nævnt entre, betales den ved indgang med MobilePay eller kontant (da gerne med aftalte penge). Vi kan desværre ikke tage imod kortbetaling.
   Desværre har vi i denne sæson med corona-restriktioner ingen fælles servering i pausen. Men du er velkommen til at medbringe din egen kaffe eller lign.

 VIGTIGT i denne corona-tid: Kontroller programændringer, herunder evt. aflysninger, på folkeuniversitet-vejle.dk

Læs mere om Folkeuniversitetets persondatapolitik her.
Programmet kan hentes som pdf-fil

Ekstra tilbud fra Folkeuniversitetet i Aarhus: Livestream til dig privat af udvalgte foredrag. Læs mere og tilmeld dig her: https://fuau.dk/program/livestream

Kontakt gerne Folkeuniversitetet via fu.vejle@gmail.com eller sms 6178 5551

Kalender

Tirsdag 2. februarErik Kann: Understøttelse af fattige og gamle  - udsat til tirsdag 5. oktober
Læs mere her
Torsdag 25. februarJørn Buch:  Synnejysk sprog og identitet   - desværre AFLYSTLæs mere her
Tirsdag 2. martsKjeld Møller Pedersen: Sundhedsvæsnet efter COVID-19 - desværre AFLYST Læs mere her
Torsdag 4. martsHenrik Vejre: Vandet , klimaet og landskabet  -  - udsat til 7. september Læs mere her
Søndag 14. martsAfstemningsfejring i Balle Forsamlingshus  - foredrag ved Linda Lassen
- udsat til 23. november
Læs mere her
Torsdag 18. martsAxel Johnsen: Grænsen, folket og staten - desværre AFLYSTLæs mere her
Onsdag 24. martsSonny Berthold: Født i Østtyskland, opvokset i Flensborg, bosat i Egtved
 - udsat til 10. juni
Læs mere her
Onsdag 24. martsRita Buttenschøn: En grøn dagsorden for Vejle Ådal og Fjord - udsat til 24. augustLæs mere her
Torsdag 15. aprilMorten Stenak:  Kulturmiljøer og landskabet i Vejle Ådal - udsat til 27. septemberLæs mere her
Tirsdag 20. aprilHolger Grumme Nielsen: De vestjyske københavnerplantager  - udsatLæs mere her
Tirsdag 27. aprilJørgen Primdahl:  Vejle Ådal og Fjord - fremtidige udviklingspotentialer ...
- udsat til 30. november
Læs mere her
Tirsdag 4. majUlrich Alster Klug: Distriktslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalter
 
- udsat 
Læs mere her
Torsdag 10. juniSonny Berthold: Født i Østtyskland, opvokset i Flensborg, bosat i Egtved
 - flyttet fra 24. marts
Læs mere her         fattige                

Tirsdag 2. februar kl. 19.00
- udsat til tirsdag 5. oktober

Understøttelse af fattige og gamle fra ca. 1600 - ca. 1900
Foredrag ved Erik Kann, seniorkonsulent ved Kennedy Centret, København

Du skal arbejde og forsørge dig selv og din familie. Sådan har det herskende socialpolitiske dogme lydt gennem århundreder. Men sådan har virkeligheden ikke altid været, og du har sikkert fra tid til anden mødt udtryk som 'lever af almisse', 'forsørges af sognet' eller 'fattiglem'. Udtryk, der fortæller, at samfundet ofte måtte træde til og sikre den mest basale overlevelse.
   Mange tror fejlagtigt, at der ikke findes arkivmateriale om fattige og gamle. Tværtimod - der er masser! Med fattigforordningen 1803 og forordningen om alderdomsforsorg 1891 som omdrejningspunkter kommer du på en spændende, men bestemt ikke altid lige munter rejse ind i den del af arkiverne, hvor du kan finde oplysninger om fattighjælp og alderdomsforsorg. Du skal med på fattiggården i Rønne for at se, hvad de gamle fik at spise, du skal med, når sogne lukker kassen i for en ansøgning om midlertidig hjælp - og meget mere.

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Tilmelding til torben@polsterbo.dk / sms 3171 0925 
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
        genforeningssten              

Torsdag 25. februar kl. 19.00
- desværre AFLYST pga. corona-restriktioner

Synnejysk sprog og identitet

Foredrag ved Jørn Buch, cand. phil. i historie, tidl. lektor og medarbejder ved DR

I Ha’sle bo’e di fin’, i Synnebor’ ve di gern væ’et, i Affenrå æ di li’glaj – o i Tynne ve’ di it hva’ det æ!
   Denne gamle talemåde viser, at der var forskel på sønderjyder. Men kan man tale om en særlig sønderjysk identitet i dag? Sønderjylland som region er noget særligt, og det er klart, at mange sønderjyder er anderledes end mange andre i Danmark. Nogen er tyske, og andre er meget danske, men den sønderjyske identitet er ikke medfødt, den er tillært – bevidst eller ubevidst.
   Foredraget vil komme ind på det særligt sønderjyske både omkring identiteter og mentaliteter, sprog og historie.


Arrangementet er en del af programmet Genforeningen 2020 og støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene Formål samt Folkeuniversitetet.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejleintensiv

Tirsdag 2. marts kl. 19.00 - desværre AFLYST pga. corona-restriktioner

Sundhedsvæsenet efter COVID-19
Foredrag ved Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet

Coronakrisen har vendt op og ned på mange ting. Vores sundhedsvæsen er blevet testet som aldrig før, og effekterne af krisen skal vi leve med i årevis. Vi har også lært meget nyt. Diskussionen om fremtidens sundhedvæsen er mere aktuel end nogensinde og må nu ses i et nyt lys:
   Hvad har vi lært? Kan vores sundhedsvæsen stå distancen? Hvordan kan og skal der prioriteres i fremtiden? Hvilken struktur giver danskerne den bedste sundhed? - Og hvad vil vi betale for det?
   Kjeld Møller Pedersen tager temperaturen på vores sundhedsvæsen og stiller skarpt på en række af de mest centrale udfordringer.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre kr. 80
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i VejleKnabberup

Torsdag 4. marts kl. 19.00  -  - udsat til tirsdag 7. september kl. 19.00

Foredragsserie om ny landskabsplan for Vejle Å og Vejle Fjord - 2
Vandet, klimaet og landskabet
Foredrag ved Henrik Vejre, professor i landskabsarkitektur og planlægning, Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Klima og vand har været centrale faktorer i ådalenes lange historiske udvikling. Vi hører om, hvordan nedbør og klimaændringer også i fremtiden vil sætte præg på udviklingen og skal tænkes ind i landskabsplanlægningen.

Efter oplægget er der plads til spørgsmål og diskussion. Giv gerne dine værdier og præferencer til kende vedrørende ådalens og fjordens fremtidige forvaltning.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Vejle Kommune, Natur og Friluftslivdannebrog service
Foto: Mogens Bach

Søndag 14. marts kl. 14.00 
- udsat til tirsdag 23. november kl. 16.00

Afstemningen den 10. februar fejres i Balle Forsamlingshus
Foredrag ved Linda Lassen, forfatter

På grund af de nugældende corona-restriktioner er arrangementet flyttet.

Forfatter Linda Lassen fortæller om sønderjydernes kamp for at blive forenet med Danmark ud fra sine to bøger Men sko må jeg ha' - om vandrelærerinden Henriette Gubi (udk. 2014) og Jens og Marie - en genforeningsroman (udk. 2019). Jens Jessen var 1882-1906 redaktør af Flensborg Avis. Han blev gift med Marie Fibiger, der kom fra et konservativt københavnsk miljø, men hun brændte for den sønderjyske sag.

Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten
Entre kr. 80
Tilmelding senest 15. november til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd.dk / tlf. 4026 5489
Arr.: Balle Valgmenighed og Balle Forsamlingshus, Historisk Samfund for Sydøstjylland, Grænseforeningen Vejle Vesteregn.axel johnsen
Foto: Mogens Bach

Torsdag 18. marts kl. 19.00 - desværre AFLYST pga. corona-restriktioner
 
Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020
Foredrag ved Axel Johnsen, afdelingschef ved Museum Sønderjylland

I anledning af Grænseforeningens 100 års jubilæum i 2020 har Axel Johnsen skrevet Grænseforeningens historie, udgivet 2019. Han siger om bogen, at  "den handler om en rejse gennem 100 års Danmarkshistorie med blikket rettet mod grænselandet og det dansk-tyske forhold. Men det er også historien om foreningen Danmarks storhedstid, og om de tusindvis af ildsjæle, som holdt sagen varm i Danmark, og som hjalp det danske mindretal i Sydslesvig til at blive det, det er  i dag":

Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Entre kr. 80 
Tilmelding senest 11. marts til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd.dk / tlf. 4026 5489
Arr.: Grænseforeningen kreds 20slesvigske boern
Børn fra Duborg-Skolen, Flensborg, på besøg i Aarhus 1963

Onsdag 24. marts kl. 19.00
  - udsat til torsdag 10. juni kl. 18.45

"Født i Østtyskland, opvokset i Flensborg, bosat i Egtved"
Foredrag ved Sonny Berthold, tidligere borgmester i Egtved

Sonny Berthold fortæller om sine forældres flugt fra Sachsen i Østtyskland i vinteren 1949/50. Han fik sin barndom og ungdom i det danske mindretal i Flensborg, og der gives indblik i dagligdag og vilkår efter 2. verdenskrig frem til endt skolegang og militærtjeneste. Herefter tog Sonny Berthold lærereksamen i Jelling og var bosat i Aarhus, Jelling og Vandel, inden han kom til Egtved.

Sted: Egtved Skole, Østergade 36B, 6040 Egtved
Husk coronapas og mundbind
Kaffe/te og kage kr. 50 
Tilmelding senest 2. juni til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd.dk / tlf. 4026 5489
Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregnrunkenbjerg

Onsdag 24. marts kl. 19.00
- udsat til tirsdag 24. august kl. 19.00

Foredragsserie om ny landskabsplan for Vejle Å og Vejle Fjord - 3

En grøn dagsorden for Vejle ådal og fjord
Foredrag ved Rita Buttenschøn, seniorrådgiver, Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Ådalen har store naturværdier, som skal forvaltes i et samarbejde mellem private lodsejere og offentlige myndigheder. Dertil kommer meget store potentialer for forbedringer ved omlægninger, jordfordeling og andre tiltag.

Efter oplægget er der plads til spørgsmål og diskussion. Giv gerne dine værdier og præferencer til kende vedrørende ådalens og fjordens fremtidige forvaltning.

Sted: Bygningen, Lille Sal, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Vejle Kommune, Natur og Friluftsliv         haraldskaer   
              Haraldskær fabrik (Wiki Commons)             

Torsdag 15. april kl. 19.00
- udsat til mandag 27. september kl. 19.00

Foredragsserie om ny landskabsplan for Vejle Å og Vejle Fjord - 4
Kulturmiljøer og landskabet i Vejle Ådal
Foredrag ved Morten Stenak, kulturgeograf, ph.d., Lolland Kommune

Ådalen er rig på kulturhistoriske værdier, og der er flere sammenhængende kulturmiljøer, som allerede forvaltes og formidles. I en samlet fortælling om ådalen og i en samlet planramme for Vejle ådal og fjords fremtid er kulturmiljøet et af de vigtigste bindemidler.

Efter oplægget er der plads til spørgsmål og diskussion. Giv gerne dine værdier og præferencer til kende vedrørende ådalens og fjordens fremtidige forvaltning.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Vejle Kommune, Natur og FriluftslivHolger Petersen
Grosserer Holger Petersen, Baldersbæk (foto Holger Grumme Nielsen)

Tirsdag 20. april kl. 19.00 - aflyst på denne dato og udsat indtil videre. Følg folkeuniversitet-vejle.dk.

De vestjyske københavnerplantager
Foredrag ved Holger Grumme Nielsen, museumsinspektør ved Vardemuseerne

I slutningen af 1800-tallet var industrialiseringen med til at skabe et økonomisk stærkt borgerskab af bl. a.  grosserere, skibsredere og fabrikanter, der inden for en kort periode tjente store formuer. Disse nyrige danske blev markante støtter for hedesagen. Det medførte, at velhavere fra især København i tiden frem mod år 1900 opkøbte hedearealer i Jylland med det formål at anlægge plantager. Mange steder blev nåletræsskovene brudt af løvtræsbeplantninger, moser, enge og søer, som københavnerne bevarede for at øge herlighedsværdien og fremme de landskabelige kvaliteter.
   Overalt i plantagerne støder man på monumenter for grundlæggerne, og midt i plantagerne ligger ejerfamiliernes landsteder. De har form af små slotte eller plantørgårde og blev anlagt med assistance af tidens førende arkitekter. Til udsmykningen af boligerne blev landets største kunstnere, fx Skovgaard og Krøyer, hentet ud på heden, hvor de fik lov til at udfolde sig. Og rundt om bygningerne blev der skabt store haveanlæg inspireret af fransk og engelsk havestil.
   Hør Holger Grumme Nielsen, der arbejder med et ph.d.-projekt om emnet, fortælle indgående om københavnerplantagerne krydret med mange originale billeder fra lokaliteterne.   

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre kr. 80
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejlevejle aadal
Vejle ådal (5 m højdekurver - Økolariet / Vejle Kommune)

Tirsdag 27. april kl. 19.00
- udsat til tirsdag 30. november kl. 19.00

Foredragsserie om ny landskabsplan for Vejle Å og Vejle Fjord - 5
Vejle Ådal og Fjord - fremtidige udviklingspotentialer for erhverv og friluftsliv.
Foredrag ved Jørgen Primdahl, professor i det åbne lands planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

I dette foredrag vil Jørgen Primdahl se fremad og samle tråde. Baseret på resultater fra de gennemførte undersøgelser og på input fra de fire foregående foredrag i serien giver han et bud på udviklingspotentialer i området. Han har fokus på de tre erhverv landbrug, skovbrug og dambrug samt friluftslivet og den turisme, der er knyttet hertil.

Efter oplægget er der plads til spørgsmål og diskussion.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Vejle Kommune, Natur og Friluftslivdoedsattest

Tirsdag 4. maj kl. 19.00


Distriktslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalter - aflyst på denne dato og udsat indtil videre. Følg folkeuniversitet-vejle.dk.

Foredrag ved Ulrich Alster Klug, slægtsforsker

Dette foredrag er en appetitvækker til slægtsforskerens brug af dødsattester og jordemoderprotokoller. Desuden berøres de statslige sindssygeanstalter, der blev grundlagt i 1850'erne og i hvis patientjournaler, der kan hentes enestående oplysninger. Efter en kort gennemgang af arkivfonde og arkiver fremlægger Ulrich Alster Klug nogle interessante eksempler, der viser, hvilken gavn slægtsforskeren kan have af disse arkivalier.

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre kr. 50 ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Tilmelding til torben@polsterbo.dk / sms 3171 0925 
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske ForeningBerthold
Børn fra Duborg-Skolen, Flensborg, på besøg i Aarhus 1963

Torsdag 10. juni kl. 18.45 (flyttet fra 24. marts)

"Født i Østtyskland, opvokset i Flensborg, bosat i Egtved"
Foredrag ved Sonny Berthold, tidligere borgmester i Egtved

Sonny Berthold fortæller om sine forældres flugt fra Sachsen i Østtyskland i vinteren 1949/50. Han fik sin barndom og ungdom i det danske mindretal i Flensborg, og der gives indblik i dagligdag og vilkår efter 2. verdenskrig frem til endt skolegang og militærtjeneste. Herefter tog Sonny Berthold lærereksamen i Jelling og var bosat i Aarhus, Jelling og Vandel, inden han kom til Egtved.

Sted: Egtved Skole, Østergade 36B, 6040 Egtved (NB: flyttet fra Roberthus)
Husk coronapas og mundbind!
Kaffe/te og kage kr. 50 
Tilmelding senest 2. juni til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd.dk / tlf. 4026 5489
Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregn