fulogo Folkeuniversitetet i Vejle


Alle foredrag er arrangeret af Folkeuniversitetet eller de nævnte organisationer i samarbejde med Folkeuniversitetet.
   Husk at melde dig til i god tid (helst senest en uge før afholdelsen...) til de foredrag, hvor tilmelding er anført. Du vil efter tilmelding få besked, hvis der sker ændringer i arrangementet.
   Hvor der er nævnt entre, betales den ved indgang med MobilePay eller kontant (da gerne med aftalte penge). Vi kan desværre ikke tage imod kortbetaling.
 
 VIGTIGT: Kontroller programændringer, herunder evt. aflysninger, på folkeuniversitet-vejle.dk

Læs mere om Folkeuniversitetets persondatapolitik her.
Programmet kan hentes som pdf-fil

NYHED: Streaming af Offentlige Foredrag i Naturvidenskab
Rosborg Gymnasium og HF inviterer til gratis streaming af udvalgte naturvidenskabelige foredrag direkte fra Søauditorierne, Aarhus Universitet . Se nedenfor. Tilmelding er påkrævet - begrænset antal pladser.


Kontakt gerne Folkeuniversitetet via fu.vejle@gmail.com eller sms 6178 5551

Kalender

Mandag 13. septemberHenrik Vejre: Vandet , klimaet og landskabet Læs mere her
Mandag 27. september Per Grau Møller:  Kulturmiljøer og landskabet i Vejle ÅdalLæs mere her
Tirsdag 5. oktober Erik Kann: Understøttelse af fattige og gamleLæs mere her
Tirsdag 12. oktoberJørn Buch:  Synnejysk sprog og identitet    AFLYST
Læs mere her
Tirsdag 26. oktoberOFN  Lone Simonsen:  Pandemier de sidste 200 årLæs mere her
Tirsdag 26. oktoberHans Henrik Appel: Barrison-feberen    AFLYSTLæs mere her
Torsdag 28. oktoberRita Buttenschøn: En grøn dagsorden for Vejle Ådal og Fjord  AFLYSTLæs mere her
Tirsdag 2. novemberUlrich Alster Klug: Distriktslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalterLæs mere her
Onsdag 3. novemberKjeld Møller Pedersen: Sundhedsvæsnet efter COVID-19    AFLYSTLæs mere her
Tirsdag 9. novemberOFN Lotte Kaa Andersen  og  David Lundbek Egholm: Den inderste kerne Læs mere her
Mandag 22. novemberHolger Grumme Nielsen: De vestjyske københavnerplantager Læs mere her
Tirsdag 23. november Afstemningsfejring i Balle Forsamlingshus  - foredrag ved Linda LassenLæs mere her
Tirsdag 23. novemberOFN Hanne Poulsen: Vore cellers saltbalanceLæs mere her
Tirsdag 30. novemberJørgen Primdahl:  Vejle Ådal og Fjord - fremtidige udviklingspot...   AFLYSTLæs mere her
Tirsdag 7. decemberAsbjørn Romvig:  Uægte børn og ugifte forældreLæs mere her
         Vandet, klimaet             

Mandag 13. september kl. 19.00


Foredragsserie om Vejle Å og Vejle Fjord - fortid, nutid og fremtid  [2]
Vandet, klimaet og landskabet
Foredrag ved Henrik Vejre, professor i landskabsarkitektur og planlægning, Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Klima og vand har været centrale faktorer i ådalenes lange historiske udvikling. Vi hører om, hvordan nedbør og klimaændringer også i fremtiden vil sætte præg på udviklingen og skal tænkes ind i landskabsplanlægningen.

Efter oplægget er der plads til spørgsmål og diskussion. Giv gerne dine værdier og præferencer til kende vedrørende ådalens og fjordens fremtidige forvaltning.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Vejle Kommune, Natur og Udeliv
Kulturmiljoeer
Haraldskær fabrik (Wiki Commons)

Mandag 27. september kl. 19.00

Foredragsserie om Vejle Å og Vejle Fjord - fortid, nutid og fremtid  [3]

Kulturmiljøer og landskabet i Vejle Ådal
Foredrag ved Per Grau Møller, lektor, lic. phil., Kartografisk Dokumentationscenter, SDU

Ådalen er rig på kulturhistoriske værdier, og der er flere sammenhængende kulturmiljøer, som allerede forvaltes og formidles. I en samlet fortælling om ådalen og i en samlet planramme for Vejle ådal og fjords fremtid er kulturmiljøet et af de vigtigste bindemidler.

Efter oplægget er der plads til spørgsmål og diskussion. Giv gerne dine værdier og præferencer til kende vedrørende ådalens og fjordens fremtidige forvaltning.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Vejle Kommune, Natur og UdelivFattige
Tirsdag 5. oktober kl. 19.00

Understøttelse af fattige og gamle fra ca. 1600 - ca. 1900
Foredrag ved Erik Kann, seniorkonsulent ved Kennedy Centret, København

Du skal arbejde og forsørge dig selv og din familie. Sådan har det herskende socialpolitiske dogme lydt gennem århundreder. Men sådan har virkeligheden ikke altid været, og du har sikkert fra tid til anden mødt udtryk som 'lever af almisse', 'forsørges af sognet' eller 'fattiglem'. Udtryk, der fortæller, at samfundet ofte måtte træde til og sikre den mest basale overlevelse.
   Mange tror fejlagtigt, at der ikke findes arkivmateriale om fattige og gamle. Tværtimod - der er masser! Med fattigforordningen 1803 og forordningen om alderdomsforsorg 1891 som omdrejningspunkter kommer du på en spændende, men bestemt ikke altid lige munter rejse ind i den del af arkiverne, hvor du kan finde oplysninger om fattighjælp og alderdomsforsorg. Du skal med på fattiggården i Rønne for at se, hvad de gamle fik at spise, du skal med, når sogne lukker kassen i for en ansøgning om midlertidig hjælp - og meget mere.

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Tilmelding til torben@polsterbo.dk / sms 3171 0925 
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske ForeningSynnejysk

Tirsdag 12. oktober kl. 19.00

Desværre AFLYST på grund af svigtende tilmelding.

Synnejysk sprog og identitet

Foredrag ved Jørn Buch, cand. phil. i historie, tidl. lektor og medarbejder ved DR

I Ha’sle bo’e di fin’, i Synnebor’ ve di gern væ’et, i Affenrå æ di li’glaj – o i Tynne ve’ di it hva’ det æ!
   Denne gamle talemåde viser, at der var forskel på sønderjyder. Men kan man tale om en særlig sønderjysk identitet i dag? Sønderjylland som region er noget særligt, og det er klart, at mange sønderjyder er anderledes end mange andre i Danmark. Nogen er tyske, og andre er meget danske, men den sønderjyske identitet er ikke medfødt, den er tillært – bevidst eller ubevidst.
   Foredraget vil komme ind på det særligt sønderjyske både omkring identiteter og mentaliteter, sprog og historie.


Arrangementet er en del af programmet Genforeningen 2020 og støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene Formål samt Folkeuniversitetet.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejleofn pandemier

Tirsdag 26. oktober kl. 18.45
Offentligt Foredrag i Naturvidenskab - streamet direkte fra Søauditorierne, Aarhus Universitet

Pandemier de sidste 200 år
Foredrag ved Lone Simonsen, professor og pandemiforsker, Institut for Naturvidenskab og miljø, Roskilde Universitet

xxx

Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier – fx pesten, spansk syge, kopper, kolera og mæslinger? Nye matematiske modeller giver os indsigt i hvordan fremtidige epidemier udvikler sig – herunder covid-19-pandemien.

   Verden over arbejder forskere på at afdække nutidige trusler og komme på forkant med fremtidens store pandemier. Kommer der igen en stor og dødelig pandemi? Hvilken virus kan det ske at være? Kan vi risikere at den bliver så dødelig som fortidens forfærdeligheder? Kan vi stoppe den?  

xxx

Læs mere om foredraget her. I pausen er der mulighed for at købe kaffe, te, vand og kage.

xxx

Sted: Rosborg Gymnasium og HF (Auditoriet), Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Gratis adgang. Begrænset antal pladser
Tilmelding og billet kun via dette link. Følg nøje anvisningerne undervejs.
Arr.: Rosborg Gymnasium og HF, Rødkilde Gymnasium, Science & Tecnology - Aarhus Universitet, 

Folkeuniversitetet i Vejle
Barrison Sisters
Foto fra Hans Henrik Appels samling

Tirsdag 26. oktober kl. 19.00
Desværre AFLYST på grund af svigtende tilmelding.

Verdens første popfænomen: historien om de fem danske Sisters Barrison
Foredrag ved Hans Henrik Appel, historiker dr. phil.

Hans Henrik Appels bog Barrison-feberen er i år blevet kåret som Årets historiske bog 2020.

Med udgangspunkt i bogen fortæller han historien om fem danske søstre, der i 1880'erne udvandrer med deres forældre fra fattige kår i København. I New Yorks slum bliver de opdaget af danskeren William Fleron, der tilbyder at blive deres impressario. Efter et gennembrud i USA tager ham dem i 1894 med til Paris, hvor de som Barrison Sisters fra den ene dag til den anden brager igennem og bliver det mest eftertragtede navn på den vestlige varietéscene.
   I Paris og Berlin opstår i 1890'erne en Barrison-feber, og søstrene bliver inkarnationen af voldsomme kulturelle omvæltninger i de moderne storbyer, hvor ændringer i synet på køn, krop og moral bliver synliggjort af en ny medie- og forbrugskultur med den moderne forlystelsesindustri i centrum.
   Ved hjælp af et stort og levende billedmateriale giver Hans Henrik Appel os et indblik i, hvordan søstrene repræsenterer fin-de-siècle-begrebet og derfor udløser både brusende begejstring og forarget, hårdnakket modstand.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre kr. 80 ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i VejleEn grøn dagsorden

Torsdag 28. oktober kl. 19.00

Desværre AFLYST (28. 10.) pga. sygdom

Foredragsserie om Vejle Å og Fjord - fortid, nutid og fremtid  [1]

En grøn dagsorden for Vejle ådal og fjord
Foredrag ved Rita Buttenschøn, seniorrådgiver, Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Ådalen har store naturværdier, som skal forvaltes i et samarbejde mellem private lodsejere og offentlige myndigheder. Dertil kommer meget store potentialer for forbedringer ved omlægninger, jordfordeling og andre tiltag.

Efter oplægget er der plads til spørgsmål og diskussion. Giv gerne dine værdier og præferencer til kende vedrørende ådalens og fjordens fremtidige forvaltning.

Sted: Økolariet, Tårnværelset, Dæmningen 11, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Vejle Kommune, Natur og UdelivDistriktslaegearkiver

Tirsdag 2. november kl. 19.00

Distriktslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalter
Foredrag ved Ulrich Alster Klug, slægtsforsker

Dette foredrag er en appetitvækker til slægtsforskerens brug af dødsattester og jordemoderprotokoller. Desuden berøres de statslige sindssygeanstalter, der blev grundlagt i 1850'erne og i hvis patientjournaler, der kan hentes enestående oplysninger. Efter en kort gennemgang af arkivfonde og arkiver fremlægger Ulrich Alster Klug nogle interessante eksempler, der viser, hvilken gavn slægtsforskeren kan have af disse arkivalier.

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre kr. 50 ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Tilmelding til torben@polsterbo.dk / sms 3171 0925 
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske ForeningSundhedsvæsenet
Foto: Wiki Commons

Onsdag 3. november kl. 19.00
Desværre AFLYST på grund af svigtende tilmelding.

Sundhedsvæsenet efter COVID-19
Foredrag ved Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet

Coronakrisen har vendt op og ned på mange ting. Vores sundhedsvæsen er blevet testet som aldrig før, og effekterne af krisen skal vi leve med i årevis. Vi har også lært meget nyt. Diskussionen om fremtidens sundhedvæsen er mere aktuel end nogensinde og må nu ses i et nyt lys:
   Hvad har vi lært? Kan vores sundhedsvæsen stå distancen? Hvordan kan og skal der prioriteres i fremtiden? Hvilken struktur giver danskerne den bedste sundhed? - Og hvad vil vi betale for det?
   Kjeld Møller Pedersen tager temperaturen på vores sundhedsvæsen og stiller skarpt på en række af de mest centrale udfordringer.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre kr. 80 ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle  


                  
ofn-inderste kerne       ofn - lotte kaa andersen

Tirsdag 9. november kl. 18.45
Offentligt Foredrag i Naturvidenskab - streamet direkte fra Søauditorierne, Aarhus Universitet

Den inderste kerne
Foredrag ved Lotte Kaa Andersen, forfatter, og David Lundbek Egholm, professor i geofysik, Aarhus Universitet 

xxx

Hør om den danske seismolog, matematiker og jordskælvsekspert Inge Lehmanns liv og forskningskarriere. 

Inge Lehmann (1888-1993) studerede bl.a. seismiske trykbølgers hastighedsfordeling i Jordens indre på grundlag af jordskælvssignaler fra fjerne jordskælv optegnet på danske, grønlandske, europæiske og amerikanske seismografer.

Inge Lehmann blev verdensberømt ved at opdage Jordens indre kerne. Tidligere troede man at hele kernen var flydende, men ved at analysere seismogrammer kunne hun i 1936 fremsætte den skelsættende teori, at der inderst i den flydende kerne er en indre kerne, der har andre fysiske egenskaber end materialet i Jordens andre dele – altså skallerne udenom.

   Som verdens første kvindelige seismolog mødte Inge Lehmann meget modstand i det danske naturvidenskabelige miljø, der i høj grad var en lukket herreklub, domineret af hendes chef, astronomen Niels Erik Nørlund, og fysikeren Niels Bohr. Hendes karriere og den videnskabelige hæder og anerkendelse tog først fart da hun blev pensioneret. Som 99-årig udgav Inge Lehmann sin sidste videnskabelige artikel. Hun blev 104 år og døde i 1993.

   I foredraget vil forfatter Lotte Kaa Andersen give os udpluk af Inge Lehmanns liv og forskningskarriere med afsæt i sin biografiske roman om Inge Lehmann, Den inderste kerne, som hun udkom med i maj 2021. 

Undervejs vil geofysiker David Lundbek Egholm redegøre for relevante geovidenskabelige aspekter for at forklare Inge Lehmanns forskningsresultater og deres betydning.

xxx

Læs mere om foredraget her. I pausen er der mulighed for at købe kaffe, te, vand og kage.

xxx

Sted: Rosborg Gymnasium og HF (Auditoriet), Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Gratis adgang. Begrænset antal pladser
Tilmelding og billet kun via dette link. Følg nøje anvisningerne undervejs.
Arr.: Rosborg Gymnasium og HF, Rødkilde Gymnasium, Science & Tecnology - Aarhus Universitet, 

Folkeuniversitetet i Vejle


Koebenhavnerplantager

Grosserer Holger Petersen, Baldersbæk (foto Holger Grumme Nielsen)  

Mandag 22. november kl. 19.00

De vestjyske københavnerplantager
Foredrag ved Holger Grumme Nielsen, museumsinspektør ved Vardemuseerne

I slutningen af 1800-tallet var industrialiseringen med til at skabe et økonomisk stærkt borgerskab af bl. a.  grosserere, skibsredere og fabrikanter, der inden for en kort periode tjente store formuer. Disse nyrige danske blev markante støtter for hedesagen. Det medførte, at velhavere fra især København i tiden frem mod år 1900 opkøbte hedearealer i Jylland med det formål at anlægge plantager. Mange steder blev nåletræsskovene brudt af løvtræsbeplantninger, moser, enge og søer, som københavnerne bevarede for at øge herlighedsværdien og fremme de landskabelige kvaliteter.
   Overalt i plantagerne støder man på monumenter for grundlæggerne, og midt i plantagerne ligger ejerfamiliernes landsteder. De har form af små slotte eller plantørgårde og blev anlagt med assistance af tidens førende arkitekter. Til udsmykningen af boligerne blev landets største kunstnere, fx Skovgaard og Krøyer, hentet ud på heden, hvor de fik lov til at udfolde sig. Og rundt om bygningerne blev der skabt store haveanlæg inspireret af fransk og engelsk havestil.
   Hør Holger Grumme Nielsen, der arbejder med et ph.d.-projekt om emnet, fortælle indgående om københavnerplantagerne krydret med mange originale billeder fra lokaliteterne.   

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre kr. 80 ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle
Graenseforening
Foto: Mogens Bach

Tirsdag 23. november kl. 16.00 

Forsinket afstemningsfejring i Balle Forsamlingshus
Foredrag ved Linda Lassen, forfatter

Forfatter Linda Lassen fortæller om sønderjydernes kamp for at blive forenet med Danmark ud fra sine to bøger Men sko må jeg ha' - om vandrelærerinden Henriette Gubi (udk. 2014) og Jens og Marie - en genforeningsroman (udk. 2019). Jens Jessen var 1882-1906 redaktør af Flensborg Avis. Han blev gift med Marie Fibiger, der kom fra et konservativt københavnsk miljø, men hun brændte for den sønderjyske sag.

Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten
Entre kr. 80 ved indgang
Tilmelding senest 15. november til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd.dk / tlf. 4026 5489
Arr.: Balle Valgmenighed og Balle Forsamlingshus, Historisk Samfund for Sydøstjylland, Grænseforeningen Vejle Vesteregn.cellers saltbalance       

Tirsdag 23. november kl. 18.45
Offentligt Foredrag i Naturvidenskab - streamet direkte fra Søauditorierne, Aarhus Universitet

Vore cellers saltbalance
Foredrag ved Hanne Poulsen, lektor i molekylærbiologi, Institut for Molekylærbiologi og Genetik -  Neurobiologi,
Aarhus Universitet

xxx

Langt de fleste danskere spiser rigeligt salt hver dag. Det er let at skaffe, og det får vores mad til at smage meget bedre.

Når mennesker og andre dyr er så glade for salt, skyldes det at vores kroppe og celler er helt afhængige af det. Det almindelige køkkenbordssalt består af natrium- og klorid-ioner, og når vi spiser salt, sorterer vores celler meget omhyggeligt ionerne. Vores celler kan nemlig udnytte ubalancen i de elektrisk ladede ioner til mange forskellige opgaver – ligesom den elektriske strøm i din stikkontakt kan bruges til at drive både køleskabet og computeren.

   Ioner danner grundlaget for, at vores nerveceller kan sende de signaler, der bliver til vores sansninger og tanker, for at hjertet kan slå, og for at sædcellen kan svømme hen til ægget.

   Fordi ionbalancen i vores celler er så vigtig, kan det føre til sygdom, hvis balancen påvirkes af en arvelig gen-defekt. Og når fx skorpionen og fingerbølplanten er så farlige for os, er det netop fordi de begge har udviklet giftstoffer, der ændrer ionbalancen.

   Den primære ion-sorteringsmaskine i kroppen er natrium-kalium-pumpen i cellernes membraner. Natrium-kalium-pumpen blev første gang beskrevet af den aarhusianske forsker Jens Christian Skou i 1957. Den opdagelse fik han Nobelprisen for i 1997, og der forskes stadig meget i at forstå den komplicerede pumpe. Og den bliver ved med at overraske os. De seneste ti år er vi både begyndt at få en detaljeret forståelse af, hvordan pumpen virker som en lillebitte nanomaskine, og vi har opdaget, at fejl i den kan give forskellige sjældne sygdomme.

xxx

Læs mere om foredraget her. I pausen er der mulighed for at købe kaffe, te, vand og kage.

xxx

Sted: Rosborg Gymnasium og HF (Auditoriet), Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Gratis adgang. Begrænset antal pladser
Tilmelding og billet kun via dette link. Følg nøje anvisningerne undervejs.
Arr.: Rosborg Gymnasium og HF, Rødkilde Gymnasium, Science & Tecnology - Aarhus Universitet, 

Folkeuniversitetet i Vejle

vejle aadal
Vejle ådal (5 m højdekurver - Økolariet / Vejle Kommune)

Tirsdag 30. november kl. 19.00

Desværre AFLYST på grund af svigtende tilmelding. Genoptages evt. til foråret.
 
Foredragsserie om ny landskabsplan for Vejle Å og Vejle Fjord [4]
Vejle Ådal og Fjord - fremtidige udviklingspotentialer for erhverv og friluftsliv.
Foredrag ved Jørgen Primdahl, professor i det åbne lands planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

I dette foredrag vil Jørgen Primdahl se fremad og samle tråde. Baseret på resultater fra de gennemførte undersøgelser og på input fra de foregående foredrag i serien giver han et bud på udviklingspotentialer i området. Han har fokus på de tre erhverv landbrug, skovbrug og dambrug samt friluftslivet og den turisme, der er knyttet hertil.

Efter oplægget er der plads til spørgsmål og diskussion.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Vejle Kommune, Natur og UdelivUaegte boern
Frants Henningsen: Forladt. Dog ej af Venner i Nøden (1888).  AROS

Tirsdag 7. december kl. 19.00

Uægte børn og ugifte forældre 1750-1850
Foredrag ved Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker ved Rigsarkivet

Vi hører om børn, der blev født uden for ægteskab, og deres forældre - med fokus på perioden 1750-1850, hvor det kan være ganske vanskeligt at spore dem og deres historie i kildematerialet. Derfor vil en del af foredraget give gode tips og tricks til eftersøgningen af disse vanskelige aner. Først når vi ved mere om dem, kan vi nemlig begynde at finde svar på de mere komplicerede spørgsmål om deres historie. Er det fx sandt, at de uægte børn og den ugifte mor blev udstødt og hånet i lokalsamfundet?

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre kr. 50 ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Tilmelding til torben@polsterbo.dk / sms 3171 0925 
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening