fulogo Folkeuniversitetet i Vejle


Alle foredrag er arrangeret af Folkeuniversitetet eller de nævnte organisationer i samarbejde med Folkeuniversitetet.
   
Husk at melde dig til i god tid (helst senest en uge før afholdelsen...) til de foredrag, hvor tilmelding er anført.  Du vil efter tilmelding få besked, hvis der sker ændringer i arrangementet.
   Hvor der er nævnt entre, betales den ved indgang med MobilePay eller kontant (da gerne med aftalte penge). Vi kan desværre ikke tage imod kortbetaling.
   
 VIGTIGT i denne corona-tid: Kontroller programændringer, herunder evt. aflysninger, på folkeuniversitet-vejle.dk

Alle coronarestriktioner ophæves fra og med tirsdag 1. februar.
Corona-pas og mundbind er således ikke påkrævet, men pas stadig på hinanden!

Læs mere om Folkeuniversitetets persondatapolitik her.
Programmet kan hentes som pdf-fil  

Ekstra tilbud fra Folkeuniversitetet i Aarhus: Livestream til dig privat af udvalgte foredrag. Læs mere og tilmeld dig her: https://fuau.dk/program/livestream

Kontakt gerne Folkeuniversitetet via fu.vejle@gmail.com eller sms 6178 5551

Kalender

Tirsdag 18. januarAnne Marie Overgaard  -  Sønderjysk aften i SpinderihallerneLæs mere her
Tirsdag 1. februarLone Landmand: Et bæredygtigt landbrug på flere hænder  Læs mere her
Tirsdag 1. februarInger Buchard: Slægtsforskning i SønderjyllandLæs mere her
Torsdag 10. februarBertel Haarder - Afstemningsaften i Balle forsamlingshus    Læs mere her
Mandag 28. februarKjeld Bjerrum Jensen: På sporet af amtmanden
Læs mere her
Tirsdag 1. martsTorben René Jensen: Opbevaring af vedvarende energi ...Læs mere her
Mandag 14. martsOFN: Hans  Kjeldsen: Rejsen ud i rummetLæs mere her
Mandag 14. martsHans Christian Davidsen: Forelsket i Flensborg, Læs mere her
Onsdag 23. martsAxel Johnsen: Den lange Genforening ...Læs mere her
Tirsdag 5. aprilGunnar Boye Olesen:  Skal vi satse på atomkraft ....Læs mere her
Tirsdag 5.. aprilBodil Grove Christensen: Introduktion til FamilySearch Læs mere her
Tirsdag 3. majAgnete Birger Madsen:  Ugifte mødre og deres børn Læs mere her
Tirsdag 13. septemberInge Røpke: Er grøn vækst løsningen på klimaudfordringerne?
Læs mere her
Tirsdag 11. oktoberPelle Dragsted: Kan øget demokratisering bidrage til løsning af klimakrisen?
Læs mere her
         soenderjysk aften              

Tirsdag 18. januar kl. 16.30 - ca. 21.00


Sønderjysk aften
 i Spinderihallernes café
Foredrag ved Anne Marie Overgaard, museumsinspektør, Museum Sønderjylland

Vi indleder med Anne Marie Overgaard, der fortæller om de sønderjyske madtraditioner og deres rolle som kampmiddel i den preussiske tid. Derefter har vi  fællesspisning i Spinderihallernes cafe, hvor der serveres en af de sønderjyske retter og lidt kagebord.                     

Sted: Spinderihallernes cafe, Spinderigade 11 H, 7100 Vejle

Entre: til foredrag: kr. 40. Pris for et måltid kr. 65 + drikkevarer, kage og kaffe kan tilkøbes.  

Tilmelding: senest den 8.1. til rykind@bbsyd.dk

Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Spinderihallernes café.
Lone Landmand

Tirsdag 1. februar kl. 19.00

Et bæredygtigt landbrug på flere hænder
Foredrag ved Lone Landmand, medejer af Brandbygegård og forfatter til blog og en lang række bøger om fødevarer og landbrug

xxx

Mange landmænd og borgere ønsker et bæredygtigt landbrug, hvor der bliver produceret flere grøntsager og mindre kød. Alligevel kniber det for regering og landbrugsorganisationer at få lagt nogle rammer, der understøtter denne udvikling, 
og gør det muligt for landmænd at gå denne vej.

Landbrugsarealet dækker 62 % af Danmarks samlede areal. Antallet af landbrug er halveret på 10 år. Vi står overfor et generationsskifte, hvor unge landmænd ikke har råd til at overtage, mens kapitalfonde og udenlandske købere står klar.

Rundt om i Danmark slår man sig sammen og opfinder alternative ejerformer for at løse den gordiske knude, der skal skabe et nyt bæredygtigt dansk landbrug. Vi har inviteret Lone Landmand til Vejle for at skabe et møde mellem forbrugere og landmænd, hvor vi kan komme i dialog om, hvorvidt vi også her i vores kommune kan skubbe på den udvikling.

Sted: Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle
Tilmelding fra 1. januar 2022 : Du sikrer dig en plads ved at tilmelde dig klimafokus.vejle@gmail.com  eller ved at forudbetale til Klimafokus mobilpay: 374201. Det koster 150 kr. ved samlet køb af billetter til alle 4 arrangementer eller 60 kr. ved køb til et enkelt arrangement. Husk at skrive arrangement og afsender ved indbetaling på mobilpay i beskedfeltet.

Pr. 25. januar: Alle pladser er optaget på kurset, og der er lukket for yderligere tilmeldinger

Arr. Klimafokus Vejle i samarbejde med Folkeuniversitetet i Vejle

Andre foredrag i denne serie:

Tirsdag 5. april: Gunnar Boye Olesen: Skal vi satse på atomkraft eller holde os til vedvarende energi?
Tirsdag 13. september: Inge Røpke: Er grøn vækst løsningen på klimaudfordringerne?
Tirsdag 11. oktober: Pelle Dragsted: Kan øget demokratisering bidrage til løsning af klimakrisen?soenderjylland
Foto: Arne List, Creative Commons 
Tirsdag 1. februar kl. 19.00

Slægtsforskning i Sønderjylland  
Foredrag ved Inger Buchard, cand. mag., tidl. lektor

Sønderjylland er anderledes end Kongeriget. Det viser sig fx, når man leder efter folketællingslister, som ikke findes 1867-1920, ligesom 'skøde- og panteprotokoller' hedder 'skyld- og panteprotokoller' og fra 1880'erne 'Grundbücher'. Efter 1920 fortsætter de preussiske grundbøger til efter 2. verdenskrig. Til gengæld findes kilder, som ikke er kendt i Kongeriget: dobbelt kirkebogsføring fra 1763, preussiske sessionsprotokoller, arbejdsmarkedsforsikringer og andre moderne sociale ordninger. At forvaltningssproget er tysk, ofte også før 1864, kan være en forhindring, som man får god hjælp til at overvinde på DS-Wiki.
   Efter 1920 er sønderjydernes største problem: hvordan får man fodfæste i Danmark, når alting er så anderledes, og når 

Sønderjyllands økonomi er så skrøbelig efter krigens udtæring af jord og driftsmidler - det kan man følge i flere økonomiske kilder. Der er altså mange indfaldsvinkler til slægtsforskning i Sønderjylland.


Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Tilmelding til torben@polsterbo.dk / sms 3171 0925 
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Foreningafstemningsaften   bertel haarder
                                                                                        Foto: Steen Brogaard
Torsdag 10. februar kl. 19.00 

Afstemningsaften i Balle Forsamlingshus

Foredrag ved Bertel Haarder, tidl. minister og medlem af Folketinget

Hvorfor fik vi ikke langt tidligere en deling af Slesvig og en nordisk union? – Er det sidste for sent?

xxx

Det spørgsmål er der netop udgivet et spændende historisk værk om, der rehabiliterer Skandinavismen.

Bertel Haarder er lidenskabeligt tilhænger af nordisk samarbejde og vil meget gerne kaste blikket fremad og ikke alene kigge bagud.


Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten

Entre: kr. 80

Tilmelding: senest den 6.februar til rykind@bbsyd.dk

Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed, Balle Forsamlingshus, Historisk Samfund for Sydøstjylland.
orla lehmann
Udsnit af Constantin Hansen: Den Grundlovgivende Rigsforsamling (1860-64) (arkiv.dk)

Mandag 28. februar kl. 19.00 


På sporet af amtmanden
Foredrag ved Kjeld Bjerrum Jensen, tidl. lektor, lokalhistoriker

Orla Lehmann er mest kendt for sin rolle som landspolitiker.  Han var en af ophavsmændene til vores grundlov fra 1849. Han var skandinavismens mest betydningsfulde fortaler, og han er for eftertiden også kommet til at stå som medansvarlig for katastrofen i 1864.

Mindre kendt er det, at han også var amtmand i Vejle i perioden 1848 til 1861, hvor især de første år var meget dramatiske både for landet som helhed og for Orla Lehmann som privatperson.

I sit foredrag vil Kjeld Bjerrum Jensen behandle hans tid som amtmand: Hvorfor blev han amtmand i Vejle? Hvordan var hans virke i amtet? Hvilke spor kan man i dag finde af hans virksomhed dengang, og hvordan afspejlede hans landspolitiske holdning sig i hans lokalpolitiske virksomhed?

xxx

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre kr. 80 ved indgang
Tilmelding til
fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle
torben rene jensen
Tirsdag 1. marts kl. 15.30 - 17.30
 

Opbevaring af vedvarende energi, betingelsen for en ’grønnere fremtid’

Foredrag ved Torben René Jensen, professor, Kemisk Institut, Center for Materialekrystallografi, Aarhus Universitet

 

Vores energiproduktion er i dag baseret på fossilt brændstof, som også giver affaldsstoffet carbondioxid. Vedvarende energi - fra sol og vind - er et alternativ, der ikke belaster miljø og klima på samme måde. Desværre skinner solen jo ikke om natten, og i dette efterår har vi fået mindre vind, end vi plejer, så det er nødvendigt at kunne opbevare store mængder energi.

 

I dette foredrag diskuteres først, hvad energi egentlig er, og hvordan den kan opbevares. Hydrogenlagring er en oplagt mulighed. Men måske kan man lave helt nye typer af batterier, der er mere sikre end dem, vi har i dag, og samtidig har kapacitet til at indeholde mere energi. Hvis de var lavet af grundstoffer, der er mere tilgængelige, såsom magnesium og calcium, så ville de sikkert også være billigere.


Sted: Rosborg Gymnasium og HF, Auditoriet, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Rosborg Gymnasium og HF og Rødkilde Gymnasiumrejsen ud i rummet
Mandag 14. marts kl. 16.00-18.00

Offentlige foredrag i Naturvidenskab
Rejsen ud i rummet
Foredrag ved Hans Kjeldsen,  professor i Astrofysik, Institut for Fysik og Astronomi,  Aarhus Universitet

Hvordan kommer rumsonder og satellitter egentlig op i rummet? Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvordan anbringes de der? – Ja, det er raketvidenskab!
   Hør om fysikken der gør at raketter kan hæve rumsonder og satellitter op fra Jordens overflade og accelerere dem i det lufttomme rum.

   Når en satellit skal sendes op i rummet, er det afgørende at det sker med en hastighed på mindst 28.000 km/t for at den kan komme i kredsløb om Jorden – ellers vil satellitten falde ned igen. Men hvordan er det overhovedet muligt at komme op på så store hastigheder? Hvordan rammer satellitten den rigtige bane, og hvordan skifter en satellit fra én bane til en anden?    Hvor højt oppe over os kredser de satellitter som vi på en skyfri aften kan se bevæge sig hen over himlen… og hvorfor falder nogle satellitter ned og brænder op i Jordens atmosfære?

   Satellitter og rumsonder opsendes naturligvis ikke bare for sjov. Alle rumprojekter er opbygget til at løse et bestemt formål, og banerne som satellitter og rumsonder er sendt op i, hænger sammen med de opgaver en given rummission har. Hør om hvordan en rummission designes og planlægges, og følg med ud i rummet når vi ser nærmere på et par aktuelle rummissioner.

   Spænd sikkerhedsbæltet og gør klar til nedtællingen til dette foredrag om rumfart og raketvidenskab for begyndere.

x

Sted: Rødkilde Gymnasium, Festsalen, Rødkildevej 42, 7100 Vejle
Gratis adgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Rosborg Gymnasium og HF og Rødkilde Gymnasium

x

Offentlige foredrag i Naturvidenskab arrangeres af Natural Sciences, Aarhus Universitet i samarbejde med Carlsberg Fondet
flensborg         forelsket
                                                                              Gårdmiljø Nørregade, Flensborg,

Mandag 14. marts kl. 19.00
 

Forelsket i Flensborg
Foredrag ved Hans Christian Davidsen, kulturredaktør, Flensborg Avis

Hans Christian Davidsen tager os på en tur rundt i den gamle danske by med dens idylliske huse og stræder og andre spændende steder i Flensborg og omegn. Hans bog, der udkom i foråret 2021, har fået meget fine anmeldelser, bla. af Bertel Haarder i Grænsen.

Efter kaffen den årlige generalforsamling i Grænseforeningen Vejle Vesteregn.

 

Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten

Entre: kr. 80, for medlemmer af Grænseforeningen kr. 50.

Tilmelding til rykind@bbsyd.dk

Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregn
axel johnsen
Foto: Mogens Bach
Onsdag 23. marts kl. 19.00

Den lange Genforening - 1920 og hvad deraf fulgte

Foredrag ved Axel Johnsen, direktør for Museum Sønderjylland

xxx

Genforeningen var ikke en enkeltstående begivenhed, men en langvarig proces, som måske først sluttede omkring 1970. I dag betragtes det dansk-tyske grænseområde som et mønstereksempel på fredelig sameksistens, men der var svære problemer undervejs, og det tog længere tid end forventet.

Efter kaffen årsmøde i Kreds 20

xxx

Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten

Entre: kr. 80

Tilmelding: Senest den 16. marts til rykind@bbsyd.dk

Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregn og Grænseforeningen Kreds 20
   gunnar boye olesen 
                         
Tirsdag 5. april kl. 19.00

Skal vi satse på atomkraft eller holde os til vedvarende energi?

Foredrag ved Gunnar Boye Olesen, civilingeniør, Organisationen VE, Aarhus

xxx

I Frankrig satser præsident Macron og flere af hans modkandidater til forårets præsidentvalg på atomkraft. Også England og Finland satser på atomkraft. Og EU overvejer at behandle atomkraft som grøn energi. I Danmark rejste der sig en folkebevægelse i 70-erne mod atomkraft, og bevægelsen skabte grundlaget for vores eksporteventyr indenfor vedvarende energi. Men er de nye atomkraftværker markant forbedret siden de store atomkraftulykker? Er affaldsproblemerne løst? Og hvordan er atomkraft i dag sammenlignet med vedvarende energi? Kunne vi med sindsro lægge et atomkraftværk ved Vejle fjord?

   Ingeniør Gunnar Boye Olesen fra organisationen VE har fulgt udviklingen tæt lige siden 70-erne og vil formidle sin viden om dette topaktuelle emne

 
Sted: Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle

Tilmelding: Du sikrer dig en plads ved at tilmelde dig klimafokus.vejle@gmail.com  eller ved at forudbetale til Klimafokus mobilpay: 374201. Det koster 150 kr. ved samlet køb af billetter til alle 4 arrangementer eller 60 kr. ved køb til et enkelt arrangement. Husk at skrive arrangement og afsender ved indbetaling på mobilpay i beskedfeltet.

Pr. 25. januar: Alle pladser er optaget på kurset, og der er lukket for yderligere tilmeldinger

 Arr. Klimafokus Vejle

Andre foredrag i denne serie:
Tirsdag 1. februar: Lone Landmand: Et bæredygtigt landbrug på flere hænder
Tirsdag 13. september: Inge Røpke: Er grøn vækst løsningen på klimaudfordringerne?
Tirsdag 11. oktober: Pelle Dragsted: Kan øget demokratisering bidrage til løsning af klimakrisen?
family search
Tirsdag 5. april kl. 19.00

Introduktion til hjemmesiden FamilySearch
Foredrag ved Bodil Grove Christensen, museumsinspektør ved Vardemuseerne

Hjemmesiden familysearch.org er en af verdens største databaser, hvor vi kan lægge vores slægtstræ op samt gemme billeder, dokumenter og erindringer om os selv og vores forfædre. Hjemmesiden kan kommunikere med forskellige slægtsprogrammer, bl.a. Legacy, og der vises, hvordan man kan uploade til og downloade fra FamilySearch. Værktøjer til at lave slægtsforskning i andre lande vil også blive gennemgået. Desuden vil søgefunktionen blive grundigt gennemgået, og der henvises til andre databaser, som samarbejder med Family Search, herunder Ancestry, Find-my-Past og MyHeritage.


Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Tilmelding til torben@polsterbo.dk / sms 3171 0925 
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Foreningforladt
Frants Henningsen: Forladt. Dog ej af Venner i Nøden (1888).  AROS
Tirsdag 3. maj kl. 19.00 

Ugifte mødre og deres børn
Foredrag ved Agnete Birger Madsen, historiker og forfatter

Foredragets udgangspunkt er Agnete Birger Madsens far, et uægte barn, der i 1917 blev født på Bethesdahjemmet i Århus. Hans mor var fiskerpige fra Skagen, hans far en nyudlært typograf fra Hjørring. Sidstnævnte var selv et uægte barn og fiskerpigen havde en storesøster, der slet ikke lignede resten af søskendeflokken. Det vrimler med uægte børn i foredragsholderens familie, men reaktioner og måder at takle situationen på var vidt forskellige alt efter tid, miljø, tro og personlig styrke.


Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Tilmelding til torben@polsterbo.dk / sms 3171 0925 
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Foreninginge roepke
Tirsdag 13. september kl. 19.00

Er grøn vækst løsningen på klimaudfordringerne?

Foredrag ved Inge Røpke, prisbelønnet professor emerita ved Aalborg Universitet. Tilknyttet forskningsgruppen Bæredygtigt Design.

xxx

Inge Røpke har arbejdet med forskellige felter inden for økologisk økonomi, f.eks. handeløkonomisk vækst, teknologisk forandring og forbrug. Hun har forfattet adskillige videnskabelige artikler og også undervisningsmateriale for gymnasier og universiteter.

Inge Røpke er fortaler for en anden måde at se på økonomi. Hun siger, at vi skal regne i natur i stedet for penge og fortsætter: ”Verden bliver først rigtig bæredygtig, når vi erkender, at vores rigdom er andres fattigdom, og at verdens ressourcer ikke er ubegrænsede. Det kræver nye måder at indrette os på.” Hun er ikke overbevist om, at vi begriber omfanget af de forandringer, der skal til i vores liv. Men som hun også er citeret for i medierne: ”Det er langt bedre at foretage omstillingen på en styret måde end gennem katastrofer”.

xxx

Sted: Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle

Tilmelding: Du sikrer dig en plads ved at tilmelde dig klimafokus.vejle@gmail.com  eller ved at forudbetale til Klimafokus mobilpay: 374201. Det koster 150 kr. ved samlet køb af billetter til alle 4 arrangementer eller 60 kr. ved køb til et enkelt arrangement. Husk at skrive arrangement og afsender ved indbetaling på mobilpay i beskedfeltet.

Pr. 25. januar: Alle pladser er optaget på kurset, og der er lukket for yderligere tilmeldinger

 Arr. Klimafokus Vejle

Andre foredrag i denne serie:
Tirsdag 1. februar: Lone Landmand: Et bæredygtigt landbrug på flere hænder
Tirsdag 5. april: Gunnar Boye Olesen: Skal vi satse på atomkraft eller holde os til vedvarende energi?
Tirsdag 11. oktober: Pelle Dragsted: Kan øget demokratisering bidrage til løsning af klimakrisen?pelle dragsted
Tirsdag 11. oktober kl. 19.00

Kan øget demokratisering bidrage til løsning af klimakrisen?

Foredrag ved Pelle Dragsted, cand. mag., forfatter, klummeskribent, politisk rådgiver, politiker, mangeårig aktivist og debattør

xxx

Gule veste og Trumptilhængere blokerer for løsninger på klimaudfordringerne. Også lokalt bliver naboer til energianlæg provokeret af den måde vindmøller og solcelleanlæg placeres i landskabet. Hvordan arbejder samfundet med klimaudfordringerne, uden at vi, som befolkning, bliver en barriere for en natur- og klimavenlig udvikling? Skal vi arbejde med både ulighed, demokrati og nye tekniske og sociale løsninger for at løse klimakrisen?

   Pelle Dragsted er i 2021 udkommet med bogen Nordisk Socialisme, hvori han peger på nødvendigheden af at arbejde med både demokrati og klima på en gang. 

Pr. 25. januar: Alle pladser er optaget på kurset, og der er lukket for yderligere tilmeldinger

xxx

Sted: Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle

Tilmelding: Du sikrer dig en plads ved at tilmelde dig klimafokus.vejle@gmail.com  eller ved at forudbetale til Klimafokus mobilpay: 374201. Det koster 150 kr. ved samlet køb af billetter til alle 4 arrangementer eller 60 kr. ved køb til et enkelt arrangement. Husk at skrive arrangement og afsender ved indbetaling på mobilpay i beskedfeltet.

 Arr. Klimafokus Vejle

Andre foredrag i denne serie:

Tirsdag 1. februar: Lone Landmand: Et bæredygtigt landbrug på flere hænder
Tirsdag 5. april: Gunnar Boye Olesen: Skal vi satse på atomkraft eller holde os til vedvarende energi?
Tirsdag 13. september: Inger Røpke: Er grøn vækst løsningen på klimaudfordringerne?