fulogo Folkeuniversitetet i Vejle


(<Til forside )

Alle foredrag er arrangeret af Folkeuniversitetet eller de nævnte organisationer i samarbejde med Folkeuniversitetet.
   
Husk at melde dig til i god tid (helst senest en uge før afholdelsen...) til de foredrag, hvor tilmelding er anført.  Du vil efter tilmelding få besked, hvis der sker ændringer i arrangementet.
   Hvor der er nævnt entré, betales den ved indgang med MobilePay eller kontant (da gerne med aftalte penge). Vi kan desværre ikke tage imod kortbetaling.
   
 VIGTIGT: Kontroller programændringer, herunder evt. aflysninger, på folkeuniversitet-vejle.dk

Læs mere om Folkeuniversitetets persondatapolitik her.
Programmet kan hentes som pdf-fil

Kontakt gerne Folkeuniversitetet via fu.vejle@gmail.com eller sms 6178 5551

Kalender

Tirsdag 3. januarGitte Bergendorff Høstbo  -  Slægtsforskning i NordenLæs mere her
Tirsdag 24. januarMette Guldberg: Sønderjysk søfart og sømandskost ude og hjemme  Læs mere her
Tirsdag 24. januarPelle Dragsted: Kan øget demokratisering bidrage til løsning af klimakrisen?Læs mere her
Tirsdag 7. februarRune Engelbreth Larsen: Vildere naturnationalparker, hegn og dyrevelfærd    Læs mere her
Fredag 10. februarMirco Reimar-Elster om Tyskland -  Afstemningsaften
Læs mere her
Tirsdag 28. februarNils Arne Sørensen: Amerikanisering    AFLYSTLæs mere her
Tirsdag 7. martsAnders Fomsgaard: Det er bare en virus       OFN - StreamingLæs mere her
Torsdag 9. martsGunvor Fink Møller: Stemmer fra hjemmefronten i Sønderjylland ...Læs mere her
Mandag 13. martsÅsa Fex Svenningsen: Hold hjernen i  gang, 60+ !Læs mere her
Tirsdag 4. aprilPeter Olsen: Selvmord og andre ulykkelige dødsfaldLæs mere her
Tirsdag 18. aprilMette Malle og Jørgen Kjems: Fremtidens RNA-medicin      OFN - StreamingLæs mere her
         slaegtsforskning              

Tirsdag 3. januar kl. 19.00 


Slægtsforskning i Norden

Foredrag ved Gitte Bergendorff Høstbo

Vi kigger på, hvad Nordens lande har at byde på, hvad angår gode hjemmesider for slægtsforskere. Vi bevæger os også til England og USA, og foredraget krydres med fortællinger om egne oplevelser med at finde aner i Norden.                 

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Tilmelding til torben@polsterbo.dk / sms 3171 0925 
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
soefart

Tirsdag 24. januar kl. 16.30

Sønderjysk søfart og sømandskost ude og hjemme
- Efter foredraget fællesspisning.

Foredrag ved Mette Guldberg,
leder af Ribe Byhistoriske Arkiv

Mette Guldberg fortæller om søfart i 1600- og 1700-tallet, hvor Flensborg havde en meget stor skibsfart til de oversøiske lande. Vi hører om sømændenes kost, både når de sejlede, og når de var hjemme.
Mette Guldberg har bidraget med afsnittet om perioden 1600-1814 i tobindsværket Sønderjysk Søfarts Historie (2021).

Efter foredraget har vi fællesspisning, hvor der serveres skipperlabskovs. Kaffe og kage kan tilkøbes.

Sted: Spinderihallernes café, Spinderigade 11H, 7100 Vejle
Entre: Kr. 50 for foredrag. Spisning kr. 85 excl. drikkevarer.
Tilmelding: Senest 15. januar til rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489.
Tilmeld dig og betal foredraget via dette link: https://spinderihallerne.nemtilmeld.dk/878/
Tilmeld dig og betal fællesspisningen via dette link: https://spinderihallerne.nemtilmeld.dk/880/
Arr
.: Grænseforeningen Vejle Vesteregn og Spinderihallernes Cafédragsted
Tirsdag 24. januar kl. 19.00

Kan øget demokratisering bidrage til løsningen af klimakrisen?

Foredrag ved Pelle Dragsted, MF, cand. mag. i retorik, forfatter, tidl. politisk rådgiver og mangeårig aktivist og debattør, 

 

Gule veste og Trumptilhængere blokerer for løsninger på klimaudfordringerne. Også lokalt bliver naboer til energianlæg provokeret af den måde vindmøller og solceller placeres på i landskabet. Hvordan arbejder samfundet med klimaudfordringerne, uden at vi - som befolkning - bliver en barriere for en natur- og klimavenlig udvikling? Skal vi arbejde med både ulighed, demokrati og nye tekniske løsninger for at løse klimakrisen?
x
Pelle Dragsted udgav i 2021 bogen Nordisk Socialisme, hvori han peger på nødvendigheden af at arbejde med både demokrati og klima på én gang.

Sted: Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle
Entre: Kr. 60

Tilmelding : Du sikrer dig en plads ved at tilmelde dig til Britta Edelberg (ansvalig for arrangementet), enten via mail: 
brittaedelberg@gmail.com eller ved at indbetale på MobilePay: 2629 3865.  
Husk at skrive arrangement og afsender ved indbetaling på mobilpay i beskedfeltet.

Arr. Klimafokus Vejle i samarbejde med Folkeuniversitetet i Vejle                                                             genforvildet natur                                                                                     
Tirsdag 7. februar kl. 19.00 

Vildere naturnationalparker, hegn og dyrevelfærd

Foredrag ved Rune Engelbreth Larsen, forfatter og naturfotograf, medlem af Det Etiske Råd og DNs repræsentantskab

x

På globalt plan er ca. 200.000 arter uddøde inden for de seneste 500 år som følge af menneskets udbredelse, naturødelæggelse og ressourceforbrug. Dansk natur har det også skidt - faktisk ligger vi i bund i EU - og derfor er der brug for at gentænke en dansk naturforståelse, der i højere grad tager udgangspunkt i naturens egne præmisser.

Hvorfor har dansk naturpolitik og naturforvaltning ikke standset den igangværende udryddelse af arter og den generelle naturforarmelse?

I ord og naturbilleder gør Rune Engelbreth Larsen os klogere på den danske naturkrise og begrunder, hvorfor vildere naturnationalparker kan være en del af løsningen på problemet. Konceptet 'naturnationalpark', der er opfundet af forelæseren, er under etablering 15 steder i Danmark, hvilket imidlertid også skaber debat om dyrevelfærd, hegn og sikkerhed, når man færdes blandt store dyr som vilde heste, bisoner og elge i danske landskaber.

x

Rune Engelbreth Larsen udgav i 2020 bogen Danmarks genforvildede natur.

x

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre kr. 80 ved indgang. For medlemmer af Naturhistorisk Forening i Vejle (NHF) kr. 40 - angiv medlemskab ved tilmelding.

Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle

xafstemningsaften
Fredag 10. februar kl. 19.00 

Afstemningsaften i Balle Forsamlingshus
Foredrag ved Mirco Reimar-Elster, journalist og cand. mag. i amerikanske studier, USA- og Tyskland-analytiker ved TV2, klummeskribent ved JyllandsPosten.
- Derefter fællessang og kaffebord.

Mirco Reimar-Elster fortæller om Tyskland og den tyske folkesjæl ud fra hans og TV2-journalist Ulla Terkelsens bog Skræk og skønhed - To generationer på rejse i Tyskland (2022). Han er vokset op i det danske mindretal i Sydslesvig og student fra Duborgskolen. Den interessante og fornøjelige bog er en samtalebog, der skildrer de to forfatteres rejse rundt i Tyskland og den tyske fortid. Den leverer en kritisk kærlighedserklæring til et både indviklet og interessant land og folk.

xxx

Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten
Entre kr. 100. Indbetales ved tilmelding på konto 0758 - 3225 667 577
Tilmelding senest 3. februar til rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489

Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed og Forsamlingshus, Historisk Samfund for Sydøstjylland
amerikanisme
Wiki Commons
Tirsdag 28. februar kl. 19.00

Desværre AFLYST  (pr. 20. februar)
 

Amerikanisering

Foredrag ved Nils Arne Sørensen, professor i moderne historie, Syddansk Universitet

 

Syv af ti sodavand, der drikkes i Danmark, er en cola, og næsten 80 % af os har en Facebook-profil, hvor vi let kan klikke vores mening videre med et 'like'. Det er blot to eksempler på, hvordan 'ting og tanker', vi har importeret fra USA, fylder godt op i vores hverdag. Nyt er det imidlertid på ingen måde. Påvirkningen fra Amerika kan følges tilbage til slutningen af 1800-tallet og findes på mange forskellige felter - frafabrikkernes samlebånd over filmlærreder, popmusik og supermarkeder til Halloween og Black Friday.

x

Det er den lange historie om Amerikaniseringen af Danmark, der står i centrum af forelæsningen, der især handler om, hvordan USA har fungeret som forbillede på mange felter, men også har blik for kritikken af denne udvikling.

x

Nils Arne Sørensen er forfatter til bogen Amerikanisering, der er udgivet i 2022 og indgår i serien 100 danmarkshistorier fra Aarhus Universitetsforlag. Hør forfatteren fortælle om bogen til Adam Holm på DRs P1.

x

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre kr. 80 ved indgang.
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle
virus

Tirsdag 7. marts kl. 18.45
Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Streaming fra Søauditorierne, Aarhus Universitet

Det er bare en virus
Foredrag ved Anders Fomsgaard, overlæge
og leder af virusforskning på Statens Seruminstitut

Virus er det mindste smitstof. Det er overalt, og det trænger ind i og udnytter levende celler til at formere sig. En del virus gør os syge. Hør om de vigtigste kendetegn for virus, og hør om, hvordan virusforskere må tænke for at bekæmpe dem.

Læs mere her

Sted: Rosborg Gymnasium, Auditoriet, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Gratis adgang - Ingen tilmelding
Arr.: Rosborg Gymnasium og HF og Aarhus Universitets Naturvidenskabelige Fakultet

xmargrethe fink
Margrethe Fink og hendes børn (privat foto)
Torsdag 9. marts kl. 19.00

Stemmer fra hjemmefronten i Sønderjylland under 1. verdenskrig
Foredrag ved Gunvor Fink Møller,  lektor, cand. pæd.

Gunvor Fink Møller fortæller ud fra breve mellem to søstre og beretninger fra sin familie om, hvordan hendes farmor klarede problemer med husholdning og drift af Brændstrupgaard ved Rødding under 1. verdenskrig, da hendes mand, Olav Fink, var tysk soldat i alle fire år. Der var mangel på alt. Hans datter Rigmors beretning om sin skolegang i tysk skole i Rødding inddrages, ligesom beretningen om Thora Constantin Hansens ophold i 1919 på Brændstrupgaard, hvor hun underviste familiens 10 børn.

Efter kaffen er der ordinær generalforsamling i Grænseforeningen Vejle Vesteregn med dagsorden iflg. vedtægterne.

x

Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Entre kr. 100
Tilmelding senest 1. marts til rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489
Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregn
hold hjernen i gang
Wiki Commons        
                                                                              
Mandag 13. marts kl. 19.00 

Hold hjernen i gang, 60+ !
Foredrag ved Åsa Fex Svenningsen, docent, PhD, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet

Vil du vide, hvordan du holder din hjerne i gang, når du bliver ældre?

Det er altså ikke nok at løse kryds og tværs eller sudoku en gang imellem. Man skal gøre lidt mere, men ikke urimelig meget mere. Hvad ved man faktisk om den aldrende hjerne, og hvad ved man om, hvordan man bedst laver hjernegymnastik?

Gennem foredraget
får du mere at vide om, hvordan hjernen fungerer, og forskningbaserede tips til, hvordan du kan holde din hjerne skarp i længere tid.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre kr. 80 ved indgang.
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejledoedsattest

Tirsdag 4. april kl. 19.00

Selvmord og andre ulykkelige dødsfald
Foredrag ved Peter Olsen, slægtsforsker

Ledvogterens Ane Petrea blev blot 8½ år gammel, og Trine hængte sig efter 7 års ægteskab med Thomas. - Det kan vi læse i kirkebøgerne, men hvor kan vi finde mere om dødsårsager og bevæggrunde for selvmord?

Slægtsforsker Peter Olsen viser, hvordan dødsattester, politirapporter, avisartikler samt arkivalier indsamlet af Statens Statistiske Bureau kan bidrage med oplysninger, når forfædrene døde af unaturlige årsager.


Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Tilmelding til torben@polsterbo.dk / sms 3171 0925 
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Foreningrna

Tirsdag 18. april kl. 18.45
Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Streaming fra Søauditorierne, Aarhus Universitet

Fremtidens RNA-medicin
Foredrag ved Mette Malle, Ph.D. i nanoscience, og Jørgen Kjems
, professor, Interdisciplinært Nanosciencecenter, Aarhus Universitet

De fleste af os har fået RNA-medicin i form af mRNA-vaccine mod covid-19, men RNA kan bruges medicinsk til meget mere end vacciner. Hør om den RNA-forskning, der lige nu foregår, og som i fremtiden vil kunne lede til bedre behandling af en række sygdomme.

Læs mere her

Sted: Rosborg Gymnasium, Auditoriet, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Gratis adgang - Ingen tilmelding
Arr.: Rosborg Gymnasium og HF og Aarhus Universitets Naturvidenskabelige Fakultet

 x