fulogo Folkeuniversitetet i Vejle


(<Til forside )

Alle foredrag er arrangeret af Folkeuniversitetet eller de nævnte organisationer i samarbejde med Folkeuniversitetet.
   
Husk at melde dig til i god tid (helst senest en uge før afholdelsen...) til de foredrag, hvor tilmelding er anført.  Du vil efter tilmelding få besked, hvis der sker ændringer i arrangementet.
   Entré ved indgang betales med MobilePay eller kontant (da gerne med aftalte penge). Vi kan desværre ikke tage imod kortbetaling.
   
 VIGTIGT: Kontroller programændringer, herunder evt. aflysninger, på folkeuniversitet-vejle.dk

Læs mere om Folkeuniversitetets persondatapolitik her.
Programmet kan hentes som pdf-fil

Kontakt gerne Folkeuniversitetet via fu.vejle@gmail.com eller sms 6178 5551
Her kan du også bestille abonnement på Folkeuniversitetets nyhedsbrev.
x
x
Kalender

Tirsdag 2. januarPeter Olsen : Familiens  sorte fårLæs mere her
Torsdag 18. januarJohs. Nørregaard Frandsen: Landbokultur under forvandling     AFLYST Læs mere her
Lørdag 10. februarHenrik Becker-Christensen: Diplomat i grænselandet -  AfstemningsdagLæs mere her
Torsdag 22. februarKristoffer L. Nielbo:  Kunstig intelligens afkodetLæs mere her
Mandag 4. martsPer Sørensen: Når menneskers risikovillighed og stormfloderne mødesLæs mere her
Lørdag 16. martsPeter Nejsum: Min morfars hemmeligheder - Breve fra anden verdenskrigLæs mere her
Torsdag 21. martsHans Chr. Davidsen: Nolde - maleren, der trådte ved siden afLæs mere her
Tirsdag 2. aprilHans Peter Poulsen: Hvordan sporer man vandrende håndværkereLæs mere her
Onsdag 10. aprilFrederik Strand: Genåbnede kriminalsager -  og fascinationen af True CrimeLæs mere her
    peter olsen
               Wiki Commons            

Tirsdag 2. januar kl. 19.00 


Familiens sorte får

Foredrag ved Peter Olsen, slægtsforsker, fmd. for  slægtshistoriske foreninger i Thy og Vesthimmerland

Carl ville hellere løbe på skøjter end arbejde, og Jens fik en tatovering til minde om sin kone og børn, da han og konen blev skilt - det ved vi fra fængslernes fangeprotokoller.
   Med udgangspunkt i 'sorte får' fra egen familie gennemgår Peter Olsen kilder, der beretter om fortidens forbrydere og deres gerninger. Disse kilder - hvoraf stadig flere kan læses online - rummer ofte oplysninger, vi ikke finder andre steder, såsom beskrivelser af forbrydernes udseende og særlige kendetegn samt udførlige levnedsbeskrivelser fra barndom til domfældelse.           


Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
johs noerregaard frandsen
Torsdag 18. januar kl. 19.00

Pr. 11. januar: Desværre AFLYST på grund af for få tilmeldte

Landbokultur under forvandling 1950-2024

Foredrag ved Johs. Nørregaard Frandsen, prof. emer. ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU

I 1950'erne var Danmark uden for de større byer præget af en landbokultur, der havde rod i sogne, landsbyer og andelsbevægelsen. Landbruget var førende erhverv og sammen med de kirkelige og folkelige miljøer centrum for en særlig livsform. I de følgende årtier forvandlede livet på landet sig imidlertid epokegørende. En voldsom afvandring af erhvervet satte ind. Landbruget blev højteknologisk, men folketomt. Landsbyerne bløder, ligesom stationsbyer og mindre købstæder har mistet status.
   Da velfærdssamfundet foldede sig ud, blev livet på landet således udfordret. Selvstændighedskulturen og landsognenes liv blev slidt ned, så det, der engang var midten af Danmark, nu blev marginalt. Fra og med 1980'erne blev landbruget desuden ramt af kritik, der omfattede miljøpåvirkning og produktionsformer.
   Foredraget skildrer og diskuterer disse ændringer og deres konsekvenser for et fortsat liv i landdistrikterne og landbrugets samfundsmæssige og politiske rolle.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre: 60 kr. ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle og Vejle Bibliotek

NB!: Folkeuniversitetet er vært ved en kop kaffe/te i pausen, men medbring venligst din egen kop - så sparer vi miljøet for pap- og plastickrus.Becker
Lørdag 10. februar kl. 15.00

Markering af Afstemningen 10. februar 1920 - Diplomat i grænselandet

Foredrag ved Henrik Becker-Christensen, dr. phil., leder af Institut for Grænseregionsforskning og tidligere dansk generalkonsul i Flensborg

Henrik Becker-Christensen fortæller ud fra sin bog Diplomat i grænselandet om sit arbejde gennem 19 år fra generalkonsulatet i Flensborg. Han kommer ind på sit arbejde siden 1976 med både det danske mindretal syd for grænsen og det tyske mindretal nord for grænsen. Mindretallene i grænseregionen arbejder i dag for hinanden frem for imod hinanden.

Efter foredraget er der kaffebord og fællessang. Alle er velkomne.

Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 59, 7182 Bredsten
Entre: 100 kr., som indbetales ved tilmelding til 0758 - 3225 667577
Tilmelding senest 5. februar til rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489
Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed, Balle Forsamlingshus og Historisk Samfund for SydøstjyllandNielbo
Nicolas P. Rougier (Wiki Commons)
Torsdag 22. februar kl. 19.00

Kunstig intelligens afkodet

Foredrag ved Kristoffer Laigaard Nielbo, professor, Center for Humanities Computing, Institut for Kultur og Samfund,
Aarhus Universitet

Foredraget giver indsigt i, hvad kunstig intelligens (eng. Artificial Intelligence, AI) er, hvordan den allerede bruges på en række vigtige samfundsområder (fx industri, forskning og privatliv), og hvordan den vil forandre en række sektorer (fx undervisning, sundhed, underholdning). Fokus vil især være på AI-teknologi, der 'lærer' og 'forstår' sprog, fx ChatGPT. Vi kaster et kritisk blik på centrale begreber som sprogmodel og modeltræning, og vi diskuterer fordele og udfordringer ved AI - alt sammen gennem eksempler hentet fra verden omkring os.
   Gennem foredraget får vi således en fornemmelse for såvel fordele som ulemper knyttet til teknologien og desuden en grundforståelse for de afgørende etiske overvejelser, som enhver anvendelse af AI-redskaber bør kalde på. Alt i alt klædes vi på til at forholde os til AI-teknologi i hverdagen på forsvarlig vis.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre: 60 kr. ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle og Vejle Bibliotek

NB!: Folkeuniversitetet er vært ved en kop kaffe/te i pausen, men medbring venligst din egen kop - så sparer vi miljøet for pap- og plastickrus.stormflod
Mandag 4. marts kl. 19.00 - 21.30

Når menneskers risikovillighed og stormfloderne mødes

Foredrag ved Per Sørensen, kystteknisk chef, Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse, Kystdirektoratet

Vi mennesker er vilde med at bo tæt på havet, ja gerne i strandkanten. Trods århundreder med oversvømmelser i disse områder fortsætter vi stadigvæk med at bo og bygge så tæt på havet, at vi ikke levner plads til den naturlige dynamik.
   Og hvad er så den naturlige dynamik med erosion og oversvømmelse? Hvordan ser fremtidens klima ud, og hvad kan vi gøre?

Som supplement til foredraget vil en medarbejder fra Vejle Kommunes klimasekretariat give eksempler på lokale problemstillinger og forholdsregler.

Sted: Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle
Entre: 60 kr. ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle og Økolariet

NB!: Folkeuniversitetet er vært ved en kop kaffe/te i pausen, men medbring venligst din egen kop - så sparer vi miljøet for pap- og plastickrus.Nejsum
Lørdag 16. marts kl. 16.00

Min morfars hemmeligheder - Breve fra Anden Verdenskrig

Foredrag ved Peter Nejsum, sognepræst i Brønshøj

Sognepræst Peter Nejsum fortæller ud fra sin og journalist Ulla Bidstrups bog  Min morfars hemmeligheder -  Breve fra Anden Verdenskrig  (2022). Han vil især beskæftige sig med forholdene i Leipzig under og efter 2. verdenskrig, hvor hans morfar voksede op og boede som nygift med Nejsums danske mormor. Hans morfar var tysk soldat under hele krigen. Familien skrev breve om tilstanden i Leipzig og dens overtagelse i 1945 af russerne.
 
Efter foredraget serveres en østtysk ret - Soljanka suppe. Der afsluttes med årsmøde i kreds 20. Alle er velkomne.

Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Entre: 200 kr. for foredrag og suppe. Indbetales ved tilmelding til 7040 - 0001087567
Tilmelding senest 8. marts til rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489
Arr.: Grænseforeningen kreds 20Davidsen
Torsdag 21. marts kl. 19.00

Nolde - maleren, der trådte ved siden af

Foredrag ved Hans Christian Davidsen, kulturredaktør ved Flensborg Avis

Hans Christian Davidsen fortæller ud fra sin bog Nolde - maleren, der trådte ved siden af (2021).
   Efter 1945 blev Emil Nolde fejlagtigt fremstillet som et offer for nationalsocialismen - en fortælling, som han selv byggede fundamentet til. Nolde var ikke blot medlem af nazistpartiet, men han havde også antisemitiske synspunkter.
   Så - hvad skal vi stille op med Noldes kunst? Hvorfor har vi ofte vanskeligt ved at skille mennesket og kunstneren fra hinanden?

Efter kaffen er der generalforsamling i Grænseforeningen Vejle Vesteregn iflg. vedtægterne. Alle er velkomne! 

Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Entre: 100 kr. Indbetales ved tilmelding til 0758 - 3225 667577
Tilmelding senest 15. marts til rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489
Arr.: Grænseforeningen Vejle VesteregnPoulsen
Tirsdag 2. april kl. 19.00

Hvordan sporer man en vandrende håndværker?

Foredrag ved Hans Peter Poulsen, slægtsforsker og foredragsholder

Mange håndværkssvende drog på valsen, rundt i Danmark og sydpå i Europa, og de kan være vanskelige at spore.
Hvilke muligheder har vi?

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske ForeningStrand
Onsdag 10. april kl. 19.00

Genåbnede kriminalsager - og fascinationen ved True Crime

Foredrag ved Frederik Strand, cand. mag. og ph.d., museumsleder ved Politimuseet

De fleste kriminalsager enten opklares forholdsvist hurtigt eller henlægges som uopklarede. Enkelte sager bliver dog - efter i en periode at være lukket eller henlagt som uopklarede - genåbnet og opklaret.
   Hvad er baggrunden for, at kriminalsager åbnes igen? Skyldes det tilfældigheder? Nye efterforskningsmetoder? En ihærdig politiindsats eller nye forbrydelser? - Og har politiet i dag bedre muligheder for at genåbne en sag, end det tidligere har været tilfældet? Hvad revitaliserer de 'døde' sager og fører dem til deres opklaring - og er en genåbnet sag altid ubetvivleligt opklaret?
   Disse spørgsmål vil være omdrejningspunktet for museumsleder Frederik Strands foredrag om nogle af historiens største genåbnede sager. Foredraget vil samtidig kredse om True Crime-genrens popularitet: Hvorfor fascineres vi bl. a. af genåbnede drabssager - er det en fascination af det onde, den gådefulde seriemorder, efterforskningsarbejdet - eller af, at retfærdigheden endelig sker fyldest?

Frederik Strand er forfatter til en række prisvindende bøger om efterforskning og politiforhold, bl. a. bøgerne De forbudte billeder, Jagten på morderne stopper aldrig, Uropatruljen og senest Med de bare næver - danske drabssager.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre: 60 kr. ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle og Vejle Bibliotek

NB!: Folkeuniversitetet er vært ved en kop kaffe/te i pausen, men medbring venligst din egen kop - så sparer vi miljøet for pap- og plastickrus.