fulogo Folkeuniversitetet i Vejle


(<Til forside )

Alle foredrag er arrangeret af Folkeuniversitetet eller de nævnte foreninger i samarbejde med Folkeuniversitetet.
   
Husk at melde dig til i god tid (helst senest en uge før afholdelsen...) til de foredrag, hvor tilmelding er anført.  Du vil efter tilmelding få besked, hvis der sker ændringer i arrangementet.
   Entré ved indgang betales med MobilePay eller kontant (da gerne med aftalte penge). Vi kan desværre ikke tage imod kortbetaling.
   
 VIGTIGT: Kontroller programændringer, herunder evt. aflysninger, på folkeuniversitet-vejle.dk

Læs mere om Folkeuniversitetets persondatapolitik her.
Programmet kan hentes som pdf-fil 

Kontakt gerne Folkeuniversitetet via fu.vejle@gmail.com eller sms 6178 5551
Her kan du også bestille abonnement på Folkeuniversitetets nyhedsbrev.
x
x
Kalender

Tirsdag 3. septemberUlrich A. Klug : Den store udvandring  1860 - 1940Læs mere her
Onsdag 18. septemberNiels Bjerre-Poulsen: USA's skæbnevalg Læs mere her
Onsdag 25. septemberSilvia Goldbaum Tarabini: Danske jøders liv og død i TheresienstadtLæs mere her
Tirsdag 1. oktoberErik Kann:  SygehusarkivalierLæs mere her
Torsdag 3. oktoberKristian Handberg:  Danske kunstnere på tværs af jerntæppet ...Læs mere her
Tirsdag 29. oktoberSøren Hein Rasmussen: De første menneskerLæs mere her
Onsdag 6. novemberEmil Arenholt Mosekjær:  Hvorfor savner soldater at være i krig?Læs mere her
    udvandring
               Edv. Pedersen: Udvandrere på Larsens Plads, 1890 (AROS, Wiki Commons)           

Tirsdag 3. september kl. 19.00 


Den store udvandring 1860-1940 

Foredrag ved Ulrich Alster Klug, underviser i slægtsforskning

I denne periode udvandrede omkring 10 % af Danmarks befolkning, og der findes næppe en dansk familie eller slægt, der ikke har haft en onkel i Amerika. Foredraget ser på baggrunden for udvandringen, og ved praktiske eksempler viser Ulrich, hvordan de udvandrede kan spores. Vi får demonstreret betalingssitet Ancestry (www.ancestry.com), hvor alle USA's passagerlister 1840-1956 findes scannet og indekseret samt alle USA's og Canadas folketællinger mv.         

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening
USA valgtrump
Onsdag 18. september kl. 19.00

USA's skæbnevalg
Foredrag ved Niels Bjerre-Poulsen, lektor i historie på Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet

Adskillige amerikanske præsidentvalg er i de seneste årtier blevet udråbt til at være skæbnevalg, men ingen af dem synes at have haft så afgørende en betydning for det amerikanske demokratis videre skæbne - og for USA's rolle i verden - som valget i november 2024.
   Niels Bjerre-Poulsen gør status over den politiske situation i USA frem mod valget og overvejer dets mulige konsekvenser for den politiske udvikling i verdens førende supermagt.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre: Kr. 70 ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle i samarbejde med Vejle Bibliotek
a
NB!: Folkeuniversitetet er vært ved en kop kaffe/te i pausen, men medbring venligst din egen kop - så sparer vi miljøet for pap- og plastickrus.theresienstadt

Onsdag 25. september kl. 19.00

Danske jøders liv og død i Theresienstadt
Foredrag ved Silvia Goldbaum Tarabini, dr.phil., forsker ved Rigsarkivet

a

I forbindelse med jødeaktionen i oktober 1943 blev 470 jøder deporteret til Ghetto Theresienstadt, hvor de kom til at opholde sig i halvandet år. Foredraget tager udgangspunkt i fangernes perspektiv, deres oplevelse af arrestation, deportation og det daglige liv under fangenskabet, indtil de overlevende i april 1945 blev bragt til Sverige af De hvide Busser, tre uger før krigens afslutning. Silvia Goldbaum Tarabinis forskning bygger på et stort materiale, der stammer fra en tredjedel af de overlevende. Det omfatter blandt andet dagbøger, vidnesbyrd, breve, senere beretninger og interviews.

   Silvia Goldbaum Tarabini er forfatter til bogen Danske jøders liv og død i Theresienstadt (Gyldendal, 2023) og er ansat som forsker ved Rigsarkivet.

a

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre: Kr. 70 ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle i samarbejde med Vejle Bibliotek
a
NB!: Folkeuniversitetet er vært ved en kop kaffe/te i pausen, men medbring venligst din egen kop - så sparer vi miljøet for pap- og plastickrus.


a

sygehusarkivalier

Sct. Hans Hospital, ca. 1870

Tirsdag 1. oktober kl. 19.00

a

Sygehusarkivalier

Foredrag ved Erik Kann, underviser i genealogi, tidl. Rigsarkivet

a

Kan jeg finde den kirurgiske journal fra dengang, min oldemor var indlagt på Kommunehospitalet, er der spor efter min oldefars indlæggelse på Sct. Hans? Hvad må jeg overhovedet se, er der noget bevaret, og hvor er det i givet fald?

   Foredraget giver dig et overblik over kildematerialet fra dette kæmpeområde. Gennem en række praktiske eksempler får du indblik i en række menneskeskæbner, ligesom foredraget forklarer, hvordan du finder frem til kilderne.

a

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF.
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening

a


a

dea trier moerch  dea bog

Dea Trier Mørch Selvportræt 1976

Torsdag 3. oktober kl. 19.00

a

Danske kunstnere på tværs af Jerntæppet: Med Cobra og Dea Trier Mørch til Polen, DDR og Sovjetunionen

Foredrag ved Kristian Handberg, lektor ved Arts and Cultural Studies, Københavns Universitet

a

Europa var for år tilbage delt af Jerntæppet, og Danmark var en frontlinjestat, men alligevel fandt der en række udstillinger af danske kunstnere sted i de kommunistiske lande. Kunsthistorikeren Kristian Handberg har forsket i denne glemte side af den kolde krigs kultur og fortæller om de danske Cobra-kunstneres udstillinger i Polen og Rumænien og Dea Trier Mørchs studieophold og skildringer af sit møde med den statssocialistiske kunstverden.

a

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre: Kr. 70 ved indgang

Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551

Arr.Folkeuniversitetet i Vejle i samarbejde med Vejle Bibliotek

a

NB!: Folkeuniversitetet er vært ved en kop kaffe/te i pausen, men medbring venligst din egen kop - så sparer vi miljøet for pap- og plastickrus.

a


a

foerste mennesker

Turkana-drengen - rekonstruktion, Homo erectus, 1,5-1,6 mio. år

Tirsdag 29. oktober kl. 19.00

De første mennesker
Foredrag ved Søren Hein Rasmussen, ph.d. i historie og forfatter, MegaNørd

De første mennesker kom til verden for 3,2 millioner år siden. Den nulevende type – os, Homo sapiens – stødte til for 330.000 år siden. Det er kort tid i evolutionsmæssig henseende. Alligevel har vi bredt os til alle afkroge af kloden og dybtgående forandret dens overflade for at få den til at tjene vores behov. Hvordan gik det til?

 

I denne forelæsning skal vi følge menneskeheden fra dens oprindelse og i dens vandringer ud over kontinenterne. Hvad skabte slægten Homo? Hvad adskiller den fra andre dyr? Hvordan udviklede den sig, hvordan er dens forskellige grene beslægtet? Hvordan gik til, at den kunne kolonisere kloden? Disse og andre spørgsmål skal vi søge svar på.

a

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre: Kr. 70 ved indgang

Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551

Arr.Folkeuniversitetet i Vejle i samarbejde med Vejle Bibliotek

a

NB!: Folkeuniversitetet er vært ved en kop kaffe/te i pausen, men medbring venligst din egen kop - så sparer vi miljøet for pap- og plastickrus.

aemil arenholt

Onsdag 6. november kl. 19.00


Hvorfor savner soldater at være i krig?
Foredrag ved Emil Arenholt Mosekjær, journalist og tidl. soldat, presserådgiver ved Forsvarskommandoen 

På trods af risikoen for død og lemlæstelse har krigen altid haft en dragende effekt på nogle mennesker, og når vi vender hjem fra slagmarken, ender overraskende mange med at længes tilbage. Dette foredrag inviterer tilhørerne med ind i den ofte lukkede soldaterverden for at forstå hvorfor. Det sker på baggrund af Emils egne oplevelser såvel som samtaler med veteraner fra Anden Verdenskrig og frem til Ukraine. Fortællingen er dermed ikke blot en rejse ud i verden, men også ind i ham selv.
   Emil Arenholt Mosekjær har som journalist og redaktør især beskæftiget sig med forsvarspolitik og internationale forhold og har i årenes løb ofte blandet sig i den offentlige debat i medierne. I 2023 udgav han sin meget roste debutbog Soldaterhjerte.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre: Kr. 70 ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com - sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle i samarbejde med Vejle Bibliotek
a
NB!: Folkeuniversitetet er vært ved en kop kaffe/te i pausen, men medbring venligst din egen kop - så sparer vi miljøet for pap- og plastickrus.