Lokalkomiteforside
Kontakt: mefru@vejlebib.dk eller fu.vejle@gmail.comBestyrelsen pr. 28. 3. 2019


Vagn Kjeldsen (fmd.)

Junker Stranges Vej 19
7100 Vejle
kjeldsenvagn@gmail.com
6178 5551
 Lis Kjeldsmark Gregersen
Vejle Bibliotek
Willy Sørensens Plads 1
7100 Vejle
likjg@vejlebib.dk
Karin Conradsen
Vejle Stadsarkiv
Vedelsgade 17
7100 Vejle
KARCO@vejle.dk
Knud Erik Staugaard (næstfmd.)
Skyttehusgade 15D,2. sal
7100 Vejle
k.e.staugaard@gmail.com
Poul Porskær Poulsen
Ømkulevej 25
7100 Vejle
ppp@pedersholm.dk

Jacob Jacobsen (suppl.)
Bjerlev Hedevej 2
7300 Jelling
info@gorm-den-gamle.com
Ole Due (suppl.)
Økolariet, Dæmningen 11
7100 Vejle
oledue11@gmail.com

Sekretariat
Mette Fruergaard
Vejle Bibliotek
Willy Sørensens Plads 1

7100 Vejle
mefru@vejlebib.dk
Organisationer tilknyttet Folkeuniversitetet i Vejle

Danmarks Naturfredningsforening

Foredragsforeningen Fostbroderselskabet

Grænseforeningen, Vejle Vestegn

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Kunst- og kulturhøjskolen i Vejle

Naturhistoriske Forening for Vejle

Rosborg Gymnasium og HF

Rødkilde Gymnasium

Sammenslutningen af lokalarkiver (SLA)

Vejleegnens Slægtshistorisk Forening

Vejle Bibliotekerne

Vejle Idrætshøjskole

Vejle Kommune

Vejle Kunstforening, Kunstbrænderiet

Vejle Kunstmuseum

VejleMuseerne

Vejle Stadsarkiv

Vinding-Mølholm Lokalhistoriske forening

 Økolariet


vejle kultur
støtter Folkeuniversitetet