Nyt fra Folkeuniversitetet

 

forside

Marts 2019
Folkeuniversitetet i Vejle afholder ordinær generalforsamling
torsdag 28. marts kl. 15 på Vejle Bibliotek, Studiekredslokale 1
Alle er velkomne!

Dagsorden:
1. Årsberetning for 2018 ved formanden
2. Regnskab for 2018 og budget for 2019
3. Valg til bestyrelsen
På valg for en toårig periode er Karin Conradsen (villig til genvalg) og Poul Porskær Poulsen (villig til genvalg).
På valg for en etårig periode som suppleanter er Ole Due og Jacob Jacobsen (villige til genvalg)
4. Planer for den kommende sæson
5. Evt.

Årsberetningen for 2018 kan læses her
29. 03. 19: De indstillede til valg blev alle valgt.

Februar 2018
Folkeuniversitetet i Vejle afholder ordinær generalforsamling
mandag 12. marts kl. 19 på Vejle Bibliotek, Studiekredslokale 1
Alle er velkomne!

Dagsorden:
Årsberetning for 2017 ved formanden
Regnskab for 2017 og budget for 2018
Valg til bestyrelsen
På valg for en toårig periode er Lis Kjeldsmark Gregersen (villig til genvalg), Knud Erik Staugaard (villig til genvalg) og Vagn Kjeldsen (villig til genvalg)
På valg som suppleanter er Ole Due og Jacob Jacobsen (villige til genvalg)
Planer for den kommende sæson
Evt.

Årsberetning kan læses her
13.03.18: De indstillede til valg blev alle valgt.Marts 2017
Folkeuniversitetet i Vejle afholder ordinær generalforsamling
tirsdag 21. marts kl. 18-19 på Vejle Bibliotek, Studiekredslokale 1
Alle er velkomne!

Dagsorden:
Årsberetning for 2016 ved formanden
Regnskab for 2016 og budget for 2017
Valg til bestyrelsen
På valg for en toårig periode er Poul Porskær Poulsen (villig til genvalg) og Palle Bruus (ønsker at fratræde)
På valg som suppleanter er Ole Due og Jacob Jacobsen (villige til genvalg)
Planer for den kommende sæson
Evt.

 Årsberetningen kan læses her

Marts 2016
Folkeuniversitetet i Vejle afholder ordinær generalforsamling
onsdag 30. marts kl. 19 på Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Alle er velkomne!

Dagsorden:
Årsberetning for 2015 ved formanden
Regnskab for 2015 og budget for 2016
Valg til bestyrelsen
På valg for en toårig periode er Lene Henriksen, Knud Erik Staugaard og Vagn Kjeldsen
(alle villige til genvalg)
På valg som suppleanter er Ole Due og Jacob Jacobsen (villige til genvalg)
Planer for den kommende sæson
Evt.Efter generalforsamlingen vil historiker Poul Porskær Poulsen fortælle om

En kulturhistorisk rejse langs og på Vejle Fjord

Vejle Fjord strækker sig fra Juelsminde på nordsiden ca. 22 km ind i landet til Vejle og derfra på sydsiden ud til Trelde Næs. Denne lange fjord gemmer på en lang, interessant historie – den indeholder forskelligartet natur, og ved fjorden har mennesker levet i årtusinder. Et stort antal mennesker passerer hver dag Vejle Fjord Broen eller rejser med tog langs fjorden og kan glæde sig over nogle glimt af den smukke natur. Langs fjorden bor tusindvis af mennesker, der bruger fjorden til især rekreative men også erhvervsmæssige formål året igennem.

På baggrund af arbejdet med bogen  ”Vejle Fjord – historie, natur, mennesker, kultur”, som udkom i 2015 og allerede er udsolgt, fortæller bogens redaktør Poul Porskær Poulsen om Vejle Fjord – en kulturhistorisk rejse med billeder fra Juelsminde ind til Vejle og ud igen til Trelde Næs.

vejle fjord

Marts 2015
Folkeuniversitetet i Vejle afholder ordinær generalforsamling
tirsdag 24. marts kl. 19 på Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle
Dagsorden:
Årsberetning 2014 ved formanden
Regnskab for 2014 og budget for 2015
Valg til bestyrelsen
På valg for en toårig periode er Palle Bruus og Poul Porskær Poulsen
(begge villige til genvalg)
På valg som suppleanter er Ole Due og Jacob Jacobsen (villige til genvalg)
Planer for den kommende sæson
Evt.

Efter generalforsamlingen vil Hanne Rasmussen, projektleder ved Økolariet, guide os igennem den aktuelle særudstilling Når skidt er godt.

Alle er velkomne!


Marts 2015
Offentlige foredrag i naturvidenskab publikumsmagnet - også i Vejle
Denne sæsons tre offentlige foredrag i naturvidenskab er afviklet med succes.  De samlede 814 tilhørere. Over halvdelen var gymnasielever, som fik et aktuelt input til deres daglige undervisning. Resten var gæster med interesse for naturvidenskabelige emner - mange trofaste gengangere fra de forrige sæsoners foredrag. Tak for den store tilslutning!

De offentlige foredrag i naturvidenskab er en Vejle-aflægger af Aarhus Universitets foredragsserie og afholdes i et samarbejde mellem universitetet og Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF. Der er fri adgang til foredragene, da de sponseres af gymnasierne. Også tak for denne støtte!


1. marts 2015
Vejle Biblioteks hidtidige repræsentant i Folkeuniversitetets bestyrelse, Anny Skov Madsen, har valgt at fratræde sin stilling på biblioteket. Hendes plads i Folkeuniversitetets bestyrelse overtages af bibliotekar Lene Henriksen. Tak til Anny for adskillige års værdifuld indsats for Folkeuniversitetet!


27. marts 2014
Bestyrelsens sammensætning efter valghandling:
Anny Skov Madsen (nyvalgt)
Knud Erik Staugaard (nyvalgt)
Palle Bruus
Poul Porskær Poulsen
Vagn Kjeldsen (nyvalgt)
Jacob Jacobsen (suppl., nyvalgt)
Ole Due (suppl., nyvalgt)

Årsberetningen kan læses her.Marts 2014
Folkeuniversitetet i Vejle afholder ordinær generalforsamling
onsdag 26. marts kl. 19 på Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle
Dagsorden:
Årsberetning 2013 ved formanden
Regnskab for 2013 og budget for 2014
Valg til bestyrelsen
På valg for en toårig periode er Anny Skov Madsen, Knud Erik Staugaard og Vagn Kjeldsen
(alle villige til genvalg)
På valg som suppleanter er Ole Due og Jacob Jacobsen (villige til genvalg)
Planer for den kommende sæson
Evt.

Efter generalforsamlingen vil Steen Hedrup, naturvejleder ved Økolariet, fortælle om og fremvise den aktuelle særudstilling Dyr i krig


August 2013

Jubilæumsåret 2014

Vi nærmer os jubilæumsåret 2014, som vi i FU-Vejle tager hul på i efteråret med Nils Arne Sørensens foredrag om ”Den lange første verdenskrig”. Vi har planer om at sætte jubilæumsåret på programmet et par gange i 2014.

   2014 er 200-året for den dansk-norske skilsmisse efter napoleonskrigene, hvor Danmark holdt på den forkerte hest. Det er 150-året for 1864, hvor Danmark blev banket på plads bag Kongeåen efter krigen mod Preussen og Østrig; det blev et sørgeligt punktum for en serie udenrigspolitiske bommerter i 1800-tallet fra dansk side. Det er 100-året for Den første Verdenskrig, der trækker os frem til 75-året for Den anden Verdenskrig. Vi kan føje 25-året for ”Murens fald” i 1989 til listen. Og så vil vi også kunne fejre 70-året for Islands fødsel.

   Der kan og skal trækkes lange og eftertankevækkende linjer mellem disse årstal, og det vil vi bidrage til i FU-Vejle. Vi tager som sagt hul på jubilæumsåret 2014 med foredraget om første verdenskrig i efteråret. Vi har planer om at følge op med foredrag i næste sæson om 1814, og hvad deraf fulgte, og om 1864 og tiden frem.

/Palle Bruus


18. april 2013
Bestyrelsens sammensætning efter valghandling:
Anny Skov Madsen
Knud Erik Staugaard
Palle Bruus (genvalgt)
Poul Porskær Poulsen (nyvalgt)
Vagn Kjeldsen
Jacob Jacobsen (suppl., nyvalgt)
Ole Due (suppl., genvalgt)

Årsberetningen kan læses her


Marts-april 2013
Folkeuniversitetet i Vejle afholder ordinær generalforsamling
onsdag 17. april kl. 19.00 på Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle
Dagsorden:
Årsberetning 2012 ved formanden
Regnskab for 2012 og budget for 2013
Valg til bestyrelsen
   På valg for en toårig periode er Jacob Jacobsen og Palle Bruus (begge villige til genvalg).
   På valg som suppleant er Ole Due (villig til genvalg).
   En suppleantpost er pt. ikke besat.

Planer for den kommende sæson
Evt.

Efter generalforsamlingen fortæller Ole Due, chef for Økolariet, om Jagten på råstoffer - Grønlands skatte i relation til Økolariets store særudstilling om emnet.
Alle er velkomne!
økolariet

Februar 2013

Vinterens foredrag har generelt været velbesøgte - det gælder fx Edvard Munch- foredraget i Egtved, Guld og grønne skove i Mølholm og foredraget om Jelling Kirke, der alle har haft omkr. 100 tilhørere.

Tirsdag 19. februar oplevede vi på Rødkilde Gymnasium premieren på Offentlige foredrag i naturvidenskab, hvor professor Peter Teglberg Madsen leverede et spændende og underholdende indblik i menneskets biologiske baggrund. Over 300 tilhørere, herunder flere gymnasieklasser, var mødt op, så denne foredragsrække tegner til at blive en publikums- succes.

menneskedyret1
menneskedyret2 menneskedyret3
Peter Teglberg Madsen introduceres af
vicerektor Peter Wriedt
2n sælger kaffe og kage i pausen