Program efterår 2019


forside

Alle foredrag er arrangeret af Folkeuniversitetet i Vejle eller de nævnte organisationer i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Vi samarbejder med Aarhus Universitet om tre Offentlige foredrag i naturvidenskab

Programmet kan hentes i pdf-formatKalender
 
  1. oktober
  2. oktober
  7. oktober
  8. oktober
  29. oktober
   7. november
  11. november
  13. november
  19. november
 
---
 Gitte Bergendorff Høstbo:  Sådan fandt jeg min svenske slægt
 Marianne Rathje:
Det danske sprog lige nu
 
OFN : Sebastian Mernild, Lars From og Klaus Dohm: Mennesker i klimaets brændpunkter
 Søren Hein Rasmussen: Sig det med neger
 
Peer Henrik Hansen: Berlin under den kolde krig - set med danske øjne
 OFN Marianne Glasius og Torben Sigsgaard: Luften vi indånder
 OFN Tobias Wang: Forædling af mennesket - før og nu
 Erik Kulavig: Murens fald
 Peter Viggo Jakobsen: EUs nye forsvarspolitik. Hvad betyder den for Europa og Danmark?
 
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere


Husk at melde dig til i god tid (helst en uge før afholdelsen) til de foredrag, hvor tilmelding er anført. Så kender vi tilslutningen og kan justere kaffemængden og andre praktiske forhold, ligesom du kan få besked, hvis der sker ændringer i arrangementet. Hvor der er nævnt entre, betales den kontant eller med MobilePay ved indgang ved Folkeuniversitetets egne arrangementer.

Kontakt gerne Folkeuniversitetet via fu.vejle@gmail.com eller sms 6178 5551.

vejle kultur
slaegtshistorie
Tirsdag 1. oktober kl. 19.15

Sådan fandt jeg min svenske slægt - om slægtsforskning i Sverige
Foredrag
ved Gitte Bergendorff Høstbo, B.A. i historie og tværfaglige kulturstudier, kulturformidler ved Herlev Bibliotek

Gitte Bergendorff Høstbo fortæller om at søge anerne i de svenske kirkebøger og husforhör mm. og giver tips til mange gode links. Foredraget krydres med gode historier om og oplevelser med at finde de svenske slægtninge.

  
Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.:
Vejleegnens Slægtshistoriske Foreningrathje
Onsdag 2. oktober kl. 19.00

Det danske sprog lige nu

Foredrag ved Marianne Rathje, seniorforsker ved Dansk Sprognævn og skribent på Politiken

Har du lagt mærke til, at mange siger og skriver 'tildenser' i stedet for 'tendenser'? Eller at man siger 'det ligner at' og 'det virker til' i stedet for 'det ser ud som om'? Eller at udtalen af 'penge' hos flere danskere lyder som 'pinge' i stedet for 'pænge'?

Så har du fingeren på den sproglige puls, men har måske lyst til at få nogle forklaringer på de sproglige forandringer, vi ser i disse år. Hvis du aldrig har lagt mærke til sprogændringerne, så kom og find ud af, hvordan sproget ændrer sig i disse år: Hvorfor siger så mange fx 'jeg tænker' i stedet for 'jeg mener', hvorfor siger telefonsælgeren 'pænt goddag', og hvad betyder det, at unge siger, at 'Jylland er cancer'?

Hver uge skriver Marianne Rathje en klumme om sprog i Politiken
.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre: kr. 80 ved indgang (inkl. pausekaffe)

Tilmelding til fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle


klima

Mandag 7. oktober kl. 16.00-18.00


Et offentligt foredrag i naturvidenskab

 

Mennesker i klimaets brændpunkter

Foredrag ved Sebastian H. Mernild, professor i klimaforandringer, Nansen Centeret, Bergen, og Lars From og Klaus Dohm, journalister ved Jyllands-Posten


Klimaet er et brandvarmt emne lige nu. Ifølge videnskaben er klodens klima under en menneskepåvirket forandring. Isen smelter, temperaturen stiger, og vejret bliver mere ekstremt og uforudsigeligt. Mennesker over hele kloden kommer i klemme. Hvordan påvirkes de af den nye virkelighed? Og hvad er, i følge videnskaben, fup, og hvad er fakta?


Tag med to journalister på en rejse Jorden rundt til klimaets brændpunkter, hvor stadig mere ekstremt vejr forandrer levevilkårene for helt almindelige mennesker. Og hør klimaprofessoren sætte disse menneskers skæbne ind i et videnskabeligt perspektiv.


Læs mere om foredraget her.


Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle

Gratis adgang, men tilmeld venligst via linket her

Arr.: Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HFhearts mindssig det med neger


Tirsdag 8. oktober kl. 19.00

Sig det med neger
Foredrag ved Søren Hein Rasmussen, ph.d. i historie og forfatter, Meganørd

Selv om de ikke har til hensigt at såre nogen, og de faktisk bare taler, som de altid har gjort, oplever mange i dag, at deres måde at tale om fx andre folkeslag bliver angrebet. Hvorfor skal vi pludselig kritiseres for at bruge ord og vendinger, som ellers hidtil har været gode nok? Og som endda har været benyttet gennem generationer?

Men hvilke betydninger har der til forskellige tider været koblet til vores konkrete sprogbrug om fremmede folk? Foredragsholderen reder med humor nogle tråde ud og ser nærmere på, hvordan gamle opfattelser og betydninger kan rejse med sproget og kulturen fra vore forældres og bedsteforældres tid - uden at vi måske er bevidste om det.

Den landsdækkende Hearts&Minds-forskerturné støttes af Lundbeck-fonden.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Gratis adgang, men tilmeld venligst til fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejlekold krig
Tirsdag 29. oktober kl. 19.00

Berlin under den kolde krig - set med danske øjne
Foredrag ved Peer Henrik Hansen, historiker, ph. d., Koldkrigsmuseum Langelandsfort

Berlin var den kolde krigs brændpunkt i mere end 40 år. Den kolde krig startede her, og den sluttede her. Igennem årene oplevede en række danskere byen på forskellig vis, og det er deres beretninger og billeder, som foredraget lukker op for. Unikke billeder krydres med personlige fortællinger om den kolde krigs hjerte midt i Europa.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre: kr. 80 ved indgang (inkl. pausekaffe)

Tilmelding til fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle


luften vi indaander

Torsdag 7. november kl. 16.00-18.00


Et offentligt foredrag i naturvidenskab


Luften vi indånder

Foredrag ved Marianne Glasius, lektor i analyse- og atmosfærekemi, Institut for Kemi, og Torben Sigsgaard, professor i miljømedicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet


Hvert år dør omkring 3.000 mennesker i Danmark for tidligt, og endnu flere bliver syge og indlagt på hospitaler på grund af luftforurening.


Luft er ikke den rene luft. Skadelige partikler og gasser i atmosfæren påvirker vores helbred og gør mange syge. Hør en kemiker og en læge fortælle om kilder til luftforurening og om, hvordan forskellige stoffer indvirker på vores miljø, klima og helbred.


Læs mere om foredraget her.


Sted: Rosborg Gymnasium og HF, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Gratis adgang, men tilmeld venligst via linket her

Arr.: Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF

wang
Mandag 11. november kl. 16.00-18.00


Et offentligt foredrag i naturvidenskab


Forædling af mennesket - før og nu

Foredrag ved Tobias Wang, professor i zoofysiologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet


'Er det et problem for menneskets fremtid, at alle mennesker - selv dem med fysiske og mentale handicap - får børn?' Sådanne spørgsmål spillede en vigtig rolle i samfundsdebatten i begyndelsen af 1900-tallet. Det blev forstærket af nye videnskabelige erkendelser om selektionens betydning for evolutionen og om arvelighedslove. Hør om hvordan den spirende biologiske videnskab kom til at spille en vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne og eugenik.

   'Bør vi i dag omfavne den moderne genetiks enorme potentiale og anvende genredigering klogt?' Hør om hvordan nutidens store landvindinger inden for genterapi og genetiske tests - fx fosterdiagnostik - skaber vigtige etiske dilemmaer, som flere og flere af os vil stifte bekendtskab med - fx når vi er syge, når vi er pårørende, og når vi får børn eller fravælger at få dem.

   Foredraget henvender sig til alle med interesse for historie, bioteknologi, biologi, etik og moderne samfundsforhold.


Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, 7100 Vejle

Gratis adgang, men tilmeld venligst via linket her

Arr.: Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HFkulavig
Onsdag 13. november kl. 19.00

Murens fald
Foredrag ved Erik Kulavig, lektor ved Institut for Historie og Center for Koldkrigsstudier, Syddansk Universitet

Berlinmurens fald i 1989 blev efterfulgt af socialismens sammenbrud og det sovjetiske imperiums opløsning, og dermed var der skabt mulighed for en helt ny verdensorden til afløsning af den kolde krigs terrorbalance.

Erik Kulavig vil i foredraget for det første drøfte spørgsmålet om, hvorfor alt dette skete i slutningen af firserne og begyndelsen af halvfemserne, og dernæst se på årsagerne til, at det ikke siden er gået helt så godt, som mange håbede.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Entre: kr. 80 ved indgang (inkl. pausekaffe)

Tilmelding til fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle


pvj

Tirsdag 19. november kl. 19.00

EUs nye forsvarspolitik: Hvad betyder den for Europa og Danmark?
Foredrag ved Peter Viggo Jakobsen, lektor i forsvars- og sikkerhedspolitik, Forsvarsakademiet, og professor, Center for War Studies, SDU

EU er presset fra fire sider på én gang. Rusland søger aktivt at destabilisere Unionen, flygtninge og terror truer fra syd, Brexit skaber økonomisk kaos, og Trump bruger økonomiske sanktioner for at fremtvinge mere favorable handelsaftaler. Den høje grad af usikkerhed har fået Unionen til at tage nye initiativer på det forsvarspolitiske område. En ny forsvarsfond skal skabe flere fælleseuropæiske våbensystemer, og enkelte EU-lande skal have lov til at arbejde tættere sammen (PESCO).

Hvad kommer det til at betyde for Unionen som militær aktør, og hvilke konsekvenser får det for Danmark og forsvarsforbeholdet? Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet kikker forbi og giver sit bud på udviklingen.

Sted: Rosborg Gymnasium og HF, Auditoriet, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle.

Gratis adgang

Tilmeld venligst til fu.vejle@gmail.com / sms 6178 5551

Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle og Folkeuniversitetet i Aarhus
au logo


rosborg logo


roedkilde logo


Offentlige foredrag i naturvidenskab 

Folkeuniversitetet tilbyder også i år foredrag med aktuelle emner  fra naturvidenskaben. Det sker i et tæt samarbejde med Rosborg Gymnasium & HF, Rødkilde Gymnasium og ikke mindst Aarhus Universitets Offentlige foredrag i naturvidenskab.
    - En efterhånden legendarisk institution, hvor hvert foredrag oftest tiltrækker op mod 1000 tilhørere i universitetets Søauditorier. I Vejle overværede næsten 1100 personer 6 foredrag i 2018.
    Universitetsfolk, der arbejder i forskningens frontlinje, fortæller engageret  og inspirerende om de nyeste opdagelser og erkendelser, samtidig med at de giver et indblik i nogle af de forskningsmetoder, som de benytter. 

    Gymnasierne sponserer foredragene - derfor er der fri adgang.

    Her kan du læse mere om Offentlige foredrag i naturvidenskab.


op-knap