Program vinter-forår 2020


forside

Alle foredrag er arrangeret af Folkeuniversitetet i Vejle eller de nævnte organisationer i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Programmet kan hentes her i pdf-formatKalender

7. januar
4. februar
10. februar
19. februar
2. marts
11. marts
12. marts
26. marts
31. marts
7. april
20. april
28. september
Per Andersen: Om at finde personer i 1900-tallet
Michael Dupont: Faderskabssager, skilsmissesager ...
Afstemningsfest
Christian Friis: Kina før og nu
Mads Ravn: Stormandsgården ved Erritsø
Hans Chr. Davidsen: Glemte steder i Sydslesvig
OFN: Søren Rud Keiding: Viden om vand AFLYST
Axel Johnsen: Grænsen, folket og staten AFLYST Genoptages senere.
Carsten Porskrog Rasmussen: Regler og resultater ... AFLYST
Erik Kann: Fattig- og alderdomsunderstøttelse 1600-1900 AFLYST
Herluf Forchhammer: Hvor er Tyrkiet på vej hen? AFLYST
Jesper Jespersen: EU og The Green Deal
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

Husk at melde dig til i god tid (helst en uge før afholdelsen...) til de foredrag, hvor tilmelding er anført. Så kender vi tilslutningen og kan justere kaffemængden og andre praktiske forhold, ligesom du kan få besked, hvis der sker ændringer i arrangementet. Hvor der er nævnt entre, betales den kontant eller med MobilePay ved indgang ved Folkeuniversitetets egne arrangementer.
Læs mere om Folkeuniversitetets persondatapolitik her.


Kontakt gerne Folkeuniversitetet via fu.vejle@gmail.com eller sms 6178 5551.

vejle kultur


folketaelling
Tirsdag 7. januar kl. 19.15

Om at finde personer i 1900-tallet

Foredrag ved Per Andersen, næstformand i Danske Slægtsforskere

Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet. Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er ofte også nødt til at lege detektiv.
   Per Andersen gennemgår en række af de vigtigste kilder til slægtsforskning i 1900-tallet, og det bliver krydret med mange eksempler på sager, som han selv har arbejdet med gennem tiden. Et nyttigt og lærerigt foredrag.

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening

udstoedt
Tirsdag 4. februar kl. 19.15

Faderskabssager, skilsmissesager og adoptionssager

Foredrag ved Michael Dupont, overassistent ved Rigsarkivet, Kbh.

Alle, som forsker deres slægt, finder uægte børn blandt deres aner, og i nogle tilfælde støder de desuden på bortadopterede og skilte forfædre. Mange kender ikke mulighederne for at finde oplysninger om den 'udlagte barnefader' og hans forhold til den ugifte mor, eller til årsagen til bedsteforældrenes skilsmisse - bankede konen manden, eller var manden sin kone utro?
   I dette foredrag skal vi se på, hvad faderskabssager, adoptionssager og skilsmissesager er, hvordan man finder dem, og hvad de indeholder. Desuden får vi at vide, hvordan man udfylder en adgangsansøgning, hvis sagen er yngre end 75 år og derfor ikke umiddelbart tilgængelig.

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Forening


afstemning
Mandag 10. februar kl. 18.00

Afstemningsfest i Balle Forsamlingshus - Festspisning, foredrag, musik og fællessang

En festligholdelse af Afstemningsdagen i 1920, da sønderjyderne stemte sig hjem til Danmark, og fejring af 100 års jubilæet.
   Kl. 18: Fællesspisning
   Kl. 19: Foredrag ved Arne Friis Pedersen, Danmarks ambassadør i Berlin, om den aktuelle situation i forholdet mellem Danmark og Tyskland.
   Kl. 20: Underholdning, musik og fællessang ved forstanderparret Kathrine og Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole.

Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten
Entre og betaling for mad og drikke kr. 200
Tilmelding senest 1. februar til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd.dk , tlf. 4026 5489
Arr.: Balle Valgmenighed, Balle Forsamlingshus, Historisk Samfund for Sydøstjylland og Grænseforeningen Vejle Vesteregn
kina
Onsdag 19. februar kl. 19.00

Kina før og nu

Foredrag ved Christian Friis, cand. mag. i Idehistorie og Indienskundskab, rejseleder

Kina er med sine ca. 5000 år på bagen en af verdens ældste kulturer. Som verdens tredjestørste land og verdens folkerigeste nation spiller landet en kolossal rolle i nutidens globale forhold.
   Tag med på et strejftog gennem Kinas historie, gennem kejsertiden, republikken, den kommunistiske revolution og Mao-tiden til de økonomiske reformer og Kinas ubestridte plads blandt verdens førende nationer.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre: kr. 80 ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com, sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejleerritsoe
Mandag 2. marts kl. 19.00

Stormandsgården ved Erritsø

Foredrag ved Mads Ravn, forskningschef ved VejleMuseerne

Gennem de senere år har arkæologer udgravet resterne af en stærkt befæstet gård ved Erritsø. Undersøgelser viser, at lokaliteten har haft en vigtig strategisk og militær betydning i vikingetiden. De tyder også på, at den har været knyttet til den allerhøjeste elite - formodentlig en kongemagt, der er bygherre på identiske halbygninger på Sjælland.
   Jeg vil i foredraget knytte vores dateringer op på de historiske begivenheder, der omtales sporadisk i de skriftlige kilder, især de frankiske rigsannaler. Jeg vil også diskutere, hvorvidt gården har tilknytning til Jellings opkomst som kongesæde i 900-tallet.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre: kr. 80 ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com, sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle

danmark syd for graensen
Onsdag 11. marts kl. 19.00

Glemte steder i Sydslesvig

Foredrag ved Hans Christian Davidsen, kulturredaktør ved Flensborg Avis

Med udgangspunkt i sin nye bog Danmark syd for grænsen fortæller Hans Christian Davidsen om kendte, men især mindre kendte lokaliteter af kulturel og kulturhistorisk interesse i Sydslesvig. - Som han siger: Danmark har så meget at byde på i Sydslesvig!

Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Entre og kaffe kr. 80
Tilmelding til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd.dk , sms 4026 5489
Arr.: Grænseforeningen Vejle Vesteregnofn vand
Torsdag 12. marts kl. 16.00 - 18.00

Desværre AFLYST på grund af risiko for Corona-smitte

Offentlige foredrag i naturvidenskab
Viden om vand

Foredrag ved Søren Rud Keiding, professor i fysisk kemi, Institut for kemi, Aarhus Universitet

Vand er ikke bare et simpelt molekyle. Hør om hemmeligheden bag vands mange forunderlige egenskaber, og hvordan vandmolekylerne i samspil med hinanden spiller en vital rolle i biologiske og klimarelaterede processer på jorden.
   Ved brug af ny laserteknik har forskerne fået ny indsigt i, hvordan de enkelte vandmolekyler bevæger sig, og viden om det komplicerede samspil mellem molekylerne. Med denne viden forstår vi bedre de mange biologiske processer, hvor vandmolekylet spiller en afgørende rolle - fx i planternes fotosyntese, i øjets synssans og i at beskytte cellernes DNA. Det er også vands usædvsanlige egenskaber, der er afgørende for Jordens klima og den måde, Solens energi fordeles på kloden.

Sted: Rosborg Gymnasium og HF, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle
Gratis adgang, men tilmeld dig venligst her , hvor du også efter tilmelding kan udprinte billet.
Arr.: Aarhus Universitet, Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF

axel johnsen
Torsdag 26. marts kl. 19.00
Desværre AFLYST på grund af risiko for Corona-smitte, men genoptages på et senere tidspunkt.

Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020

Foredrag ved Axel Johnsen, afdelingschef ved Museum Sønderjylland

I anledning af Grænseforeningens 100 års jubilæum har Axel Johnsen undersøgt og beskrevet dens historie. Hans netop udkomne bog fortæller om en rejse gennem 100 års danmarkshistorie med blikket rettet mod grænselandet og det dansk-tyske forhold. Men det er også historien om foreningsdanmarks storhedstid, og om de tusindvis af ildsjæle, som holdt sagen varm i Danmark, og som hjalp det danske mindretal i Sydslesvig til at blive det, det er i dag.

Sted: Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten
Entre og kaffe kr. 80
Tilmelding til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd.dk , sms 4026 5489
Arr.: Grænseforeningen kreds 20
logo genforening
kongen
Museum Sønderjyllandapmoeller

folkeuniv


Tirsdag 31. marts kl. 19.00

Regler og resultater. Folkeafstemningernes hvem, hvad, hvor og hvorfor.
Desværre AFLYST på grund af risiko for Corona-smitte

Foredrag ved Carsten Porskrog Rasmussen, enhedsleder ved Museum Sønderjylland og adjungeret professor i historie ved Aarhus Universitet

Genforeningens nye grænse blev fastsat ved en folkeafstemning, men det var ikke sagt med det. Faktisk var der allerede inden gennemført forhandlinger og truffet afgørelser om, hvor der skulle stemmes, og hvem der måtte stemme. Mange af svarene er overraskende - blandt andet var det for måske halvdelen af alle første gang, de overhovedet stemte! Og selv om hovedresultatet er velkendt, er der spændende nuancer, når man ser lokalt på det.

Arrangementet er en del af programmet Genforeningen 2020 og støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Folkeuniversitetet.

Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Gratis adgang.
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com, sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle

fattige
Tirsdag 7. april kl. 19.15

Fattig- og alderdomsunderstøttelse fra ca. 1600 til ca. 1900
Desværre AFLYST på grund af risiko for corona-smitte, men genoptages tirsdag 2. februar 2021

Foredrag ved Erik Kann, seniorkonsulent ved Kennedy Centret, København

Du skal arbejde og forsørge dig selv og din familie. Sådan har det herskende socialpolitiske dogme lydt igennem århundreder. Men sådan har virkeligheden ikke altid været, og du har sikkert fra tid til anden mødt udtryk som ”Lever af almisse”, ”Forsørges af sognet”, ”Fattiglem”. Udtryk der fortæller, at samfundet ofte måtte træde til og sikre den mest basale overlevelse.
   Mange tror fejlagtigt, at der ikke findes materiale om fattige og gamle. Tværtimod. Der er masser! Med fattigforordningen 1803 og forordningen om alderdomsforsorg 1891 som omdrejnings­punkter kommer du på en spændende, men bestemt ikke altid lige munter rejse ind i den del af arkiverne, hvor du kan finde oplysninger om fattighjælp og alderdomsforsorg. Du skal med på fattiggården i Rønne for at se, hvad de gamle fik at spise, du skal med, når sogne lukker kassen i for en ansøgning om midlertidig hjælp og meget, meget mere.


Sted: Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle
Entre: 50 kr. ved indgang, gratis for medlemmer af VSF. Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Vejleegnens Slægtshistoriske Foreningerdogan
Erdogan og Mahmoud Abbas ved Osmanner-ceremoni
Mandag 20. april kl. 19.00

Hvor er Tyrkiet på vej hen?
Desværre AFLYST på grund af risiko for corona-smitte, men genoptages på et senere tidspunkt.

Foredrag ved Herluf Forchhammer, cand. mag. og mag. art, lektor i historie og oldtidskundskab

Siden det mislykkede kup i Tyrkiet i 2016 har landet bevæget sig i en stadig mere autoritær retning under præsident Erdogans magtfulde lederskab. Den aktuelle politiske udvikling i Tyrkiet rejser en række, også for danskere, presserende spørgsmål. De drejer sig bl. a. om Erdogans mulighed for at bevare magtstillingen, islamiseringen af det tyrkiske samfund, forholdet til vesten, NATO og EU og Tyrkiets rolle som en regional supermagt.
   Foredraget vil både se fremad i en diskussion af mulige scenarier og bagud i tyrkisk historie til arven fra det islamiske osmanniske imperium og Kemal Atatürks sekulære og europæisk orienterede stat.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
Entre: kr. 80 ved indgang
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com, sms 6178 5551
Arr.: Folkeuniversitetet i Vejle
jesperjespersen


Mandag 28. september kl. 19.00

The Green Deal: Har EU styrken til at gøre noget ved klima og miljø?

Foredrag ved Jesper Jespersen, dr. scient. adm., professor emer. ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

Den folkelige skepsis mod det europæiske samarbejde er stigende. Modviljen udspringer af de fortsat udeblevne resultater i EU med hensyn til at finde langsigtede og solidariske løsninger på den økonomiske krise og de stigende miljø- og klimaproblemer.
   Sådan behøver det ikke at være i fremtiden. Den nye EU-kommission har fremlagt forslag, der minder om den amerikanske præsident Roosevelt's New Deal-politik i 1930'erne. Men EU-systemet har ikke den samme politiske og økonomiske styrke, som Roosevelt havde. Spørgsmålet er derfor, om den foreslåede Green Deal for Europe er en politisk realitet eller blot 'varm luft'. For hvor skal pengene komme fra?
   Kom med denne aften, hvor professor i økonomi, Jesper Jespersen, gør os klogere på The European Green Deal og på, hvorvidt EU besidder styrken til at gøre noget afgørende for klimaet og miljøet.

Arrangementet realiseres med støtte fra Europa-nævnet.

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
(lokaliteten kan evt. ændres - følg folkeuniversitet-vejle.dk)
Gratis adgang.
Tilmelding til fu.vejle@gmail.com, sms 6178 5551
Arr.: EuropaNU, Folkeuniversitetet i Aarhus og Folkeuniversitetet i Vejle

gdpr
Folkeuniversitetets persondatapolitik

Folkeuniversitetet sikrer fair og transparent databehandling. Med din tilmelding til et arrangement i Folkeuniversitetet giver du dit samtykke til, at Folkeuniversitetet modtager og opbevarer dine persondata i form af mailadresse eller telefonnummer. Disse kontaktoplysninger bliver udelukkende anvendt til at administrere tilmeldingen, herunder at give tilbagemelding til dig i tilfælde af ændringer i programmet. Kontaktoplysningerne opbevares i 3 år, så vi er i stand til at kunne dokumentere din deltagelse i denne periode, hvis du måtte ønske det – på dit forlangende kan de til enhver tid slettes. Har du indsendt mailadresse som abonnent på vores nyhedsbrev, vil den blive opbevaret, indtil du ønsker at opsige abonnementet.


op-knap